Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "drogę na górę" na angielski

Wyszukaj drogę na górę w: Definicja Synonimy
way up
way to the top
way upstairs
Musimy kontynuować wzdłuż podstawy płaskowyżu aż znajdziemy drogę na górę.
We have to continue around the base of the plateau until we DO find a way up.
Szczególnie z panem Lamp Cord (przewód lampy), który probował mnie potknąć całą drogę na górę.
Especially with Mr. Lamp Cord trying to trip me the whole way up.
Musimy znaleźć najszybszą drogę na górę, przesunąć się co najmniej 100 stóp w bok od Volosa, żeby uniknąć znalezienia się bezpośrednio pod nim.
We just have to work out the fastest way to the top, how to give the Volos lateral clearance of at least 100 feet, try to avoid getting directly beneath them.
Znajdźmy drogę na górę.
Let's go find a way upstairs.
Znajdźmy jakąś drogę na górę.
Let's go find a way upstairs.
Znajdę inną drogę na górę.
I'll find another way up.
Widzisz jakąś drogę na górę?
See a way up? No.
Całą drogę na górę mówił, ale ja nie słyszałam ani słowa.
He was talking the whole way up, but I didn't hear a word he said.
Lupe, pokaż mu łatwą drogę na górę.
Lupe, show him the easy way up, please.
Ponieważ nie chciałabym byś przeżdżał znowu całą drogę na górę po nic...
Because I wouldn't want you to come all the way up here again for nothing.
Wspinałem się całą drogę na górę Kabru w Nepalu tylko po, żeby to znaleźć.
Trekked all the way to Kabru Mountain in Nepal just to find her.
Podpisz się tu, a Frank pokaże ci drogę na górę.
Sign in right here, and Frank will show you
Po to przeszłaś tę całą drogę na górę?
My legs were falling asleep at my desk.
Pokazali mojemu panu drogę na Górę Mocy.
They told my lord the way to the Mountain of Power.
Wybrał drogę na górę.
You chose to climb a mountain.
Muszę się upewnić, że znam drogę na górę, żeby kiedy czas przyjdzie...
I need to make sure I know how I'm getting up there, so when the time comes...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 32 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo