Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "drogi szybkiego ruchu" na angielski

Wyszukaj drogi szybkiego ruchu w: Definicja Synonimy
expressway
highway
Obecnie znajdujemy się na północ od stanowej drogi szybkiego ruchu.
Our current location is northbound on the Upstate Expressway.
Kolejny przykład dotyczy projektu drogi szybkiego ruchu Via Baltica i towarzyszącym jej problemom ze środowiskiem naturalnym.
My second example is the Via Baltica expressway project with all its attendant environmental problems.
Nie wskazano jednak, że istniałby wystarczający popyt na takie hotele usytuowane poza obrębem Alicante (oraz blisko drogi szybkiego ruchu i zakładu przemysłowego).
No indication is given that there would be sufficient demand for such hotels outside of Alicante (and located close to a highway and an industrial complex).
Ponadto zagraniczne przedsiębiorstwa rywalizowały o zamówienie o wartości 630 mln EUR na budowę drogi szybkiego ruchu między Muurla and Lohja; o fińskie zamówienia na konserwację ubiegali się m.in. estońscy wykonawcy.
Furthermore, foreign undertakings have competed for the EUR 630 million contract to build a highway between Muurla and Lohja; Estonian contractors, among others, have competed for Finnish maintenance contracts.
Czy istnieje jakiekolwiek wskazanie, że będzie miało miejsce zapotrzebowanie na 4-5-gwiazdkowe hotele poza granicami Alicante, położone w pobliżu drogi szybkiego ruchu i strefy przemysłowej?
Is there any indication that demand would exist for 4-5-star hotels outside Alicante, located next to a highway and a 'poligono industrial'?
Nie pamiętam żadnej drogi szybkiego ruchu.
Don't know if I remember a dual carriageway.
Zamkniemy drogi szybkiego ruchu i wyślemy wojsko do Osaki.
We must close the expressway and send all troops to Osaka.
Rozbity albo opuszczony pojazd z boku drogi szybkiego ruchu... około 5 kilometrów na wschód od zjazdu 37.
Possible crashed or abandoned vehicle by the side of the freeway... approximately three miles east of junction thirty-seven.
Jednopasmowe drogi szybkiego ruchu (ograniczenie prędkości > 40 mil/h)
Single Carriageway (speed limit > 40 mph)
Na przecięciu Horizon i drogi szybkiego ruchu.
Intersection of horizon and speedway.
Jej nadzorca prac społecznych wysadził ją na boku drogi szybkiego ruchu, zbieranie odpadków.
Her community service supervisor dropped her off on the side of the expressway for litter removal and picked her up three hours later.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11. Pasujących: 11. Czas odpowiedzi: 28 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo