Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "drugiej klasy" na angielski

Wyszukaj drugiej klasy w: Definicja Synonimy
second-class
second-rate
second class second grade
first grade
class 2
second year
sophomore year
class-two
second-grader
second-grade
motherland
Marynarka dała mi szkołę nurkowania drugiej klasy, w Little Creek.
Navy gave me this second-class diving school in Little Creek.
W tych krajach byliby, niestety, obywatelami drugiej klasy.
They would, unfortunately, be second-class citizens in those countries.
My nie sprzedajemy speedu drugiej klasy.
We don't sell second-rate speed.
Słyszałem kiedyś, jak mówiła, że najgorsze jest to... że kobiety, które zakochują się w jej mężu, są przeważnie drugiej klasy.
I once heard her say that she found it most the women who fell for her husband... were so consistently second-rate.
Danilov, oficer polityczny drugiej klasy.
Danilov. Political officer, second class, 21st infantry.
Ted Martinez, Mechanik lotnictwa, drugiej klasy.
Ted Martinez, Aviation Machinist's Mate, second class.
Gilbert Ponton, detektyw drugiej klasy.
Gilbert Ponton. Detective, second class.
Ochotnik drugiej klasy przydzielony na statku matce.
Volunteer second class, assigned aboard the mothership.
Bosman drugiej klasy Jack Salazar z Marynarki Wojennej.
Petty officer second class Jack Salazar, United States Navy.
Ona czuję się jak obywatel drugiej klasy.
She already feels like a citizen second class.
Młodszy oficer drugiej klasy Khalil Sa'id, naturalizowany cywil amerykański, egipcjanin z urodzenia.
Petty officer second class Khalil sa'id, naturalized American citizen, born in Egypt.
Jesteś bohaterem, Jayemie Saren, stróżu nocny drugiej klasy.
You are a hero, Jayem Saren, nightguard second class.
Barbara Swain, podoficer drugiej klasy z Jacksonville.
Barbara Swain, Petty Officer Second Class at Jacksonville.
Na przykład liczba pasażerokilometrów w transporcie kolejowym powinna być dzielona dalej co najmniej na pasażerów pierwszej i drugiej klasy.
For example the number of passenger-kilometres in rail transport should at least be subdivided into first and second class passengers.
Czy naprawdę potrzebujemy obywateli europejskich drugiej klasy?
Do we really need second-class European citizens?
Albo wolisz jechać do Katy w ubikacji drugiej klasy.
Or did you want to go see Kata in a second class toilet?
Nie pozwolę się traktować jak obywatel drugiej klasy tylko dlatego że jestem kobietą.
I will not be treated like a second-class citizen because of my gender.
Obaj wiemy, że nie jesteśmy obywatelami drugiej klasy, ale nadal musimy przekonać do tego wielu ludzi w tym kraju. A ty jesteś brakującym elementem układanki.
We both know that we're not second-class citizens but there are a lot of people in this country who still need convincing and you are the missing piece in our puzzle.
Jesteśmy traktowani jak obywatele drugiej klasy!
We get treated like second-class citizens!
Pozwoli to raczej na uwzględnienie wpływu zmian udziału biletów pierwszej i drugiej klasy w składnikach dotyczących wolumenu niż w składniku cenowym.
This allows the inclusion of effects of variations in shares of first and second class tickets in the volume components rather than the price component.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 159. Pasujących: 159. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo