Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "drzewo oliwne" na angielski

Wyszukaj drzewo oliwne w: Definicja Synonimy
olive tree
Spojrzałem w górę i na wzgórzu zobaczyłem stare drzewo oliwne órujące nad otoczeniem.
I looked up and on the hill I saw an ancient olive tree slowly topping over.
Sadzimy to drzewo oliwne w dniu obrzezania Abdula, by przyniosło pokój Irakowi.
We plant this olive tree, on the occasion of Abdul's circumcision for peace in Iraq.
MAJĄC NA UWADZE, że drzewo oliwne:
BEARING IN MIND that the olive tree:
Wykarczowane drzewo oliwne wymienione w poprzednim akapicie nie może być tym, które już zarejestrowano jako zastąpione przez inne drzewo;
The grubbed olive tree referred to in the preceding subparagraph must not be one that has already been recorded as having been replaced by another tree;
"Jednak każde zasadzone drzewo oliwne kwalifikuje się do obliczania liczby kwalifikujących się hektarów na mocy art. 44 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 (stosowanie uprawnień do płatności).";
'However, any planted olive tree is eligible for the calculation of the number of eligible hectares under Article 44 of Regulation (EC) No 1782/2003 (use of payment entitlements).';
średnie plony oliwek w kilogramach na jedno drzewo oliwne uzyskanych z przeznaczeniem na produkcję oliwy;
the average olive yield in kilograms per olive tree harvested for olives for oil,
Przeciwko druzgocącej przewadze oponentów lokalna społeczność miała tajną broń: 15-letnią dziewczynę, która odważnie skoczyła przed buldożer mający wyrwać z korzeniami drzewo oliwne i zatrzymała go.
But they had a secret weapon: a 15-year-old girl who courageously jumped in front of a bulldozer which was about to uproot an olive tree, stopping it.
Zgodnie z mitologią grecką, drzewo oliwne jest symbolem dostatku i pokoju.
According to Greek mythology... the olive tree is a symbol of peace and prosperity.
plonów oliwek i uzysku oliwy na jedno drzewo oliwne,
the olive and olive oil yields per tree harvested,
Drzewo oliwne na wzgórzu powoli pogrążające się w rozpadzie.
An olive tree on a hill slowly sinking to its death on the ground.
Do celów art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1638/98 "dodatkowe drzewo oliwne" oznacza drzewo oliwne nasadzone po dniu 1 maja 1998 r., inne niż drzewo oliwne nasadzone na miejscu drzewa wyciętego po dniu 1 maja 1998 r.:
For the purposes of Article 4 of Regulation (EC) No 1638/98, 'additional olive tree' means an olive tree planted after 1 May 1998, other than one replacing an olive tree grubbed after 1 May 1998:
a) "uprawiane drzewo oliwne" oznacza żywe drzewo oliwne z gatunku zaklasyfikowanego jako krajowe, stale rosnące bez względu na wiek lub kondycję, posiadające ewentualnie kilka pni rozdzielonych u nasady nie szerzej niż na dwa metry;
(a) 'olive tree in production' means a living olive tree of a species classed as domestic, permanently established, irrespective of age or condition, possibly possessing several trunks separated from one another at the base by less than two metres;

Pozostałe wyniki

Gaje oliwne powinny być zagospodarowane co roku poprzez sadzenie upraw, sianie trawy i koszenie. Minimalna powierzchnia przypadająca na każde drzewo nie może być mniejsza niż 24 m2. Odstęp pomiędzy drzewami musi wynosić przynajmniej 4 metry.
Olive groves should be maintained either by planting crops or sowing grass which is mown every year. Every tree must have an area of at least 24 m2 around it. There must be a distance of at least 4 metres between each tree.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 22 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo