Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dużo czasu" na angielski

Wyszukaj dużo czasu w: Definicja Synonimy
much time
a long time
a while
lot of time
very time-consuming
plenty of time enough time
much longer

Sugestie

Spędził trochę za dużo czasu wcinając ciasta.
He has been spending a little too much time at the pie-eatin' table.
Zbyt dużo czasu spędziłam z rodzicami.
I just spent way too much time with our parents.
Ci ludzie pracowali razem dużo czasu.
Those guys have been working together a long time.
Spędziłeś w izolatce dużo czasu, Cain.
You have a long time spent in solitary confinement, Cain.
Minęło dużo czasu, pewnie zapomniałem.
It's been a while, I must have forgotten.
Minęło dużo czasu odkąd mieliśmy dobre układy z policją.
Been a while since we had a good relationship with law.
Zorganizowanie czegoś takiego zajęłoby raczej dużo czasu.
Guessing it would take a long time to set something like that up.
Nie spędzali ze sobą dużo czasu.
They didn't spend that much time together.
Spędzasz za dużo czasu na uniwersytecie.
You spend too much time at the university.
Za dużo czasu minęło od ostatniego zniknięcia.
Too much time's passed since the last disappeared.
Lub spędzał zbyt dużo czasu z rodziną.
Or maybe he was spending too much time with the family.
Spędzam za dużo czasu przed komputerem.
I am spending too much time in front of the computer.
Pewnie spędzasz tu dużo czasu na popijaniu.
You probably spend way too much time drinking here.
Za dużo czasu na to straciłem.
I've invested too much time in this.
Spędzasz za dużo czasu z Ecklie.
You've been spending too much time with Ecklie.
Spędzamy zbyt dużo czasu razem tutaj.
We're spending too much time together here.
Spędziłem dużo czasu starając się ukryć swoją pospolitość.
Well, I spent a long time trying to hide the homely.
Najwyraźniej spędzam za dużo czasu w Manhattanie.
Clearly, I've been spending too much time in manhattan.
Spędziłem stanowczo zbyt dużo czasu szukając mojej żony.
I've spent far too much time looking for my wife.
Spędzasz zbyt dużo czasu przy biurku.
You spend too much time at your desk.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3690. Pasujących: 3690. Czas odpowiedzi: 110 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo