Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "duch" na angielski

Wyszukaj duch w: Definicja Synonimy
spirit
ghost
phantom
soul
poltergeist
darklighter

Sugestie

zły duch 114
Niech twój duch będzie przy mnie.
I ask for your spirit to be with me.
Zły duch, który zamieszkiwał/jego głowę, uciekł.
The bad spirit that lived in his head, escaped.
Kiedyś duch dziadka odwiedził moją babcię.
My grandmother was visited by my grandfather's ghost.
I jego duch przyjdzie nawiedzać i czyścić.
Then his ghost will come back, following me haunting and cleaning.
Wielki duch naszego kraju został pogwałcony.
Why, the very spirit of government has been violated.
Był już indiański bóg, czy duch.
Well, there was that Indian wind god, spirit, whatever, Kraken.
Wręcz przeciwnie, podstawą naszych działań powinny pozostać otwartość i duch konkurencji.
On the contrary, openness and the spirit of competition need to remain the basis of our activities.
Nienaganny duch nie potrzebuje podziękowań i aprobaty...
The virtuous spirit has no need for thankful approval...
Jego duch idzie na Pola Elizejskie.
His spirit's headed for the Elysian Fields.
Jest tu bardzo namacalny, nachalny duch.
There's a very palpable, insistent spirit here.
Wielki duch wita naszego nowego choreografa, Chicago.
Give a big Spirit welcome to our new choreographer, Chicago.
Kiedy ciemność ogarnie księżyc, zły duch odzyska pełną siłę.
When the darkness hides the moon, the evil spirit will regain its full strength.
Zły duch będzie tylko to powiększał.
The evil spirit will only boost your violence.
Mój duch przetrwał dzięki kombinacji nauki oraz magii.
My spirit endures thanks to a combination of science and witchcraft.
To świąteczny duch na jakiego oczekiwałam.
Back to the Christmas spirit that I was looking for.
Jej pracę charakteryzuje duch kompromisu i konstruktywne podejście socjalistów do znalezienia zrównoważonego rozwiązania.
Her work typifies the spirit of compromise and constructive attitude of the Socialists towards finding a balanced solution.
Jego duch trafi do siedziby przodków.
His spirit will find its way to the halls of your fathers.
Właśnie, winien jest duch szkoły.
If anything's to blame, it's school spirit.
Jednak ten duch ma zamiar dojeżdżać.
This ghost, however, is willing to commute.
Pouczające dziecko zostanie skorumpowane, patetyczny duch musi zdziczeć.
The enlightening child must be corrupted, the pathetic spirit must run wild.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3962. Pasujących: 3962. Czas odpowiedzi: 177 ms.

zły duch 114

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo