Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dwa razy" na angielski

Zobacz także: dwa razy dziennie
Wyszukaj dwa razy w: Definicja Synonimy
twice
double
two times
2 times
both times
twice-yearly
double-checked
second time

Sugestie

Zbadaliśmy krew dwa razy dla pewności.
We tested the blood twice just to be sure.
Krupier podmienił już kości dwa razy.
Croup's already switched bones twice. Ready.
Miała pani dwa razy więcej pracy.
That gives you double the amount of work.
Ponieważ zobaczyłem Lukea zakochanego dwa razy.
Because I've only seen Luke in love two times.
Seria zabiegów, dwa razy w tygodniu.
It's a series of treatments, two times a week.
Laurenta nie musiałabym prosić dwa razy.
With Laurent, I wouldn't have to ask twice.
Jest dwa razy gorzej, gdy jest zimno.
My knee aches... every single day, twice as bad when it is cold.
Już dwa razy musieliśmy rozdzielać Dwayne'a i Dougiego.
We've had to separate Dwayne and Dougie twice already.
W Ameryce zarobisz dwa razy tyle.
You'll make twice as much as that in America.
Będzie przyjeżdżał dwa razy w tygodniu.
A Herr Liszt will be visiting twice a week.
I pomyślisz dwa razy zanim dotkniesz mojej butelki.
That'll teach you to think twice before you touch my booze.
W rzeczywistości będziemy dwa razy głosować nad przewodniczącym Komisji.
We will in effect vote twice on the President of the Commission.
Hiszpania zapłaci dwa razy tyle i zagwarantuje niezależność Savoy.
Spain would pay twice as much and guarantee Savoy's independence.
Stosowanie wymogu dotyczącego okorowania zostało dwa razy odroczone.
The application of that debarking requirement has been postponed twice.
Prawdopodobnie ważył dwa razy tyle jak był żywy.
He probably weighed twice as much when he was alive.
I prawdopodobnie kosztowało dwa razy tyle co oszacowali.
And it probably cost twice as much as the estimate.
Chłopie, przejeżdżałem tędy przynajmniej dwa razy.
Dude, I've driven by this place at least twice.
Rozlałam mleko w refektarzu dwa razy.
For having spilled milk twice in the refectory.
Przeszperałem wszystkie te pudła dwa razy.
I have been through all these boxes twice.
Tak, jestem dwa razy lepsza.
Daisy. Yes, and I am twice the woman you are.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7683. Pasujących: 7683. Czas odpowiedzi: 118 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo