Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dysk twardy" na angielski

Wyszukaj dysk twardy w: Definicja Synonimy
hard drive
hard disk

Sugestie

Pani Carlson, przejrzeliśmy dysk twardy twojego komputera.
Mrs. Carlson, we analyzed your computer's hard drive.
Pomogli nam wydobyć dysk twardy Ali'ego.
They helped us get the hard drive from Ali.
W każdym razie, przeglądamy jego dysk twardy.
Anyway, we are scanning his hard disk.
nie mówię głupot, po prostu czyszczę mój dysk twardy!
I am not talking nonsense, just clearing my hard disk!
Sprawdziliśmy jej terminarz, dysk twardy - żadnych spotkań, nie była w pracy.
We checked her date book, hard drive - no appointments, she wasn't at work.
Zarekwiruj każdy komputer i dysk twardy w tym budynku.
Inpound every workstation and hard drive in this office.
Zabrał dysk twardy, ale nie czip RAM.
Took the hard drive, but not the RAM chip.
Również agenci na miejscu Przekazali dysk twardy, który znaleźli w jego mieszkaniu.
Also, agents on scene forwarded a hard drive they found in the unsub's apartment.
Bo zasadniczo mój dysk twardy nie znajduje się w Anglii.
Because, technically, my hard drive doesn't reside in the UK.
W środku pójdziesz bezpośrednio do moich spraw osobistych i wyciągnąć dysk twardy od biurka.
Once inside, you'll go immediately to my personal office and pull a hard drive from my desk.
Chcę tylko, żebyś spojrzała jeszcze raz na dysk twardy w komputerze Arnetta.
All I'm asking is for you to take another look at the hard drive on Arnett's computer.
Okazało się, że znalazł stary magnetowid i przesłał nagranie na dysk twardy.
It turns out I was able to find an old deck and transfer it to a hard drive.
I zabrali dysk twardy z zapisem kamer.
And they took the surveillance hard drive.
To jego geniusz, chodzący dysk twardy.
She's his walking hard drive.
Nie jesteś jedynym który wie co to dysk twardy.
You're not the only one who knows his way around a hard drive.
Wezmę dysk twardy i pojadę na posterunek, może ujrzymy Widmo.
I'm going to take the hard drive back down to the station and see if we can get eyes on the phantom.
Mamy twojego człowieka i jego dysk twardy.
We have your man and his hard drive.
Wybuch rozerwał dysk twardy na strzępy.
Blast destroyed and shredded the hard drive.
Możemy dostać nakaz i przeszukać Twój dysk twardy w godzinę.
We can get a warrant and search your hard drive in an hour.
Potrzebuję ciebie byś przeszukała dysk twardy, który przyniosłaś z laboratorium Whitehalla.
I need you to dig through the hard drive you brought back from Whitehall's lab.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 130. Pasujących: 130. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo