Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dziękuję ci bardzo" na angielski

Wyszukaj dziękuję ci bardzo w: Definicja Synonimy

Sugestie

Powinnam już wracać do przyjaciółki, ale dziękuję ci bardzo.
You know, I should really get back to my friend, but thank you so much.
Tato, dziękuję ci bardzo za pożyczenie Estelii pieniędzy.
Papa, thank you so much for lending Estela the money.
Dobra Joe, dziękuję ci bardzo.
All right, Joe, thanks very much.
Dziękuję ci bardzo za twoją filadelfijską historię.
Thanks very much for your Philadelphia story.
Mój stolec jest dobry, dziękuję ci bardzo.
My rectal tone's fine, thank you very much.
Mam swój własny dom, dziękuję ci bardzo.
I've got my own house, thank you very much.
A tak przy okazji, dziękuję ci bardzo.
Thank you very much, by the way.
W porządku, dziękuję ci bardzo.
All right, thank you so much.
Było wspaniale, dziękuję ci bardzo.
We loved it. Thank you so much.
I dziękuję ci bardzo, - że zamieniłaś je w pożegnanie Halstona.
And thank you so much for making it a farewell to Halston.
No cóż, Raymond, dziękuję ci bardzo.
Well, Raymond, thank you very much.
Ale, powodzenia i dziękuję ci bardzo.
But all the best and thank you very much.
Teraz jest, dziękuję ci bardzo.
Well, it's weird now, thank you very much.
Nic o tym nie wiem, ale dziękuję ci bardzo.
Okay, I don't know about that, but, Danny, thank you so much.
Radzę sobie z tym dobrze sam, dziękuję ci bardzo.
I'm doing fine on my own, thank you very much.
O czym mówiłem od samego początku, dziękuję ci bardzo.
Which is what I have been saying from the start, thank you very much.
Ellen, dziękuję ci bardzo za poświęcenie mi czasu.
Well, Ellen... thank you so much for your time.
Ale herbata, herbata jest czymś świętym, dziękuję ci bardzo.
But tea, tea is sacrosanct, thank you very much.
Tak, dziękuję ci bardzo Michi, jak myślisz co się dzieje?
thank you very much what do you think is going on?
Dziękuję ci bardzo za twoją pomoc.
Well... thank you so much for all your help.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 182. Pasujących: 182. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo