Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "działać razem" na angielski

Wyszukaj działać razem w: Definicja Synonimy
work together
act together
pull together
be working together
act as one

Sugestie

Pomyślałem że moglibyśmy działać razem żeby go zdjąć.
So I thought we could all work together to take him down.
Musimy działać razem by stworzyć nowy świat.
We must work together to create a better world.
Musimy zaplanować to i działać razem.
We must make a plan and act together.
W końcu pozwolono nam działać razem do czasu zamknięcia.
We finally get our act together just in time to close.
Powinniśmy wszyscy działać razem, a Komisja powinna tutaj odegrać wiodącą rolę.
We should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this.
Ale jeśli będziemy działać razem, możemy się pozbyć Trenta i jego gangu na zawsze.
But if we all pull together, we can put Trent and his gang away forever.
Ale świat jest w potrzebie i musimy działać razem.
But the world's at stake and we need to work together to survive.
Jeśli będziemy działać razem to razem przeżyjemy.
If we act together, we will survive together.
Musimy działać razem, ja i ty.
We must work together, me and you.
Państwa członkowskie muszą działać razem, szczególnie w zakresie badań przesiewowych.
The Member States must act together, particularly in the area of screening.
Najlepszy sposób na przez to jest odpocząć i spróbować działać razem...
The best way to get through this is to relax and try to work together...
W najbliższych latach musimy wspólnie działać razem na rzecz zagwarantowania skuteczności i przejrzystości.
We must work together to guarantee efficiency and transparency in the coming years.
Oczywiste było wówczas, że musimy działać razem.
We clearly had to act together.
Europa musi działać razem i wspólnie.
Europe must act together and collectively.
Cokolwiek wyjdzie z tych wrót mamy większe szanse na przeżycie jeśli będziemy działać razem.
Whatever comes out of these've got a better chance of survival if we work together.
Musimy działać razem by znaleźć wspólne rozwiązanie na wspólny problem.
We must work together to find a common solution to a common problem.
Jeśli chcemy odnieść sukces, musimy działać razem.
If we want to be successful, we must act together.
Bo jeśli chcemy wykorzystać wywiad wujka Eddiego, musimy działać razem.
Because if we want to use Uncle Eddie's intel, we need to work together.
Teraz przerwaliśmy więź, ale jeśli chcecie być wolni, musimy działać razem.
Now, we broke the sire bond, but if you want to be free, we have to work together.
Ustawodawcy, przedsiębiorcy i obywatele muszą działać razem - dodał.
So regulators, businessmen and citizens need to act together.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 155. Pasujących: 155. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo