Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "działać w" na angielski

Wyszukaj działać w w: Definicja Synonimy
operate in
work in
operate within
operate under
act in
proceed in
function in
operating over
capable of operating at
be in

Sugestie

Te klawisze wydają się działać w typowy sposób.
Now... these keys, they appear to operate in the normal way that keys do.
Jednakże równie ważne jest, aby system mógł działać w przypadku braku porozumienia międzynarodowego.
However, it is equally important that the scheme can operate in the absence of an international agreement.
I każdy powinien działać w silniczku wycieraczki.
And each one should work in a wiper motor.
Ten rodzaj sarkazmu może działać w wielkich miastach, Patrick, ale jesteś teraz na terytorium kowbojów.
That kind of sarcasm may work in the big city, Patrick, but you're out here in cowboy country now.
Istnieją więc demokratyczne mechanizmy i bank musi działać w tych ramach.
So there are democratic mechanisms and the Bank must operate within this framework.
Wszyscy potrzebują takich banków, by móc działać w czarnej i szarej strefie gospodarki.
They all need banks like the IBBC... so that they can operate within the black and gray latitudes.
Nie będzie działać w takich warunkach.
It won't work in this! - Let's go!
Zasadniczą sprawą jest dobra komunikacja na poziomie jakościowym i ilościowym, aby Trybunał mógł działać w obszarach będących przedmiotem zainteresowania Parlamentu.
It is essential to maintain good communication, both quantitatively and qualitatively, so that the Court is able to work in fields which are of interest to Parliament.
Trzeba próbować działać w dobrej wierze.
One must try to act in good faith.
Musimy działać w ramach naszych kompetencji.
We have to act within our spheres of responsibility.
Próbowaliśmy i próbujemy działać w tym duchu.
We have tried and are trying to act in this spirit.
Wciąż niemniej musimy działać w ramach Traktatu.
However, we still need to work within the framework of the Treaty.
To nie musimy działać w pośpiechu.
Then we do not need to act in haste.
Fabryka zacznie działać w ciągu 24 godzin.
The plant begins operation in less than 24 hours.
Śledzimy mordercę, który może działać w Chicago.
I've been tracking a killer who might be working in Chicago.
Grupa ekspertów będzie działać w charakterze grupy konsultacyjnej.
The group of experts will work as a consultative group.
Nie ma wyjścia trzeba działać w duchu założycieli UE...
There is no other way, we must act in the spirit of the EU founding fathers here.
Powinniście działać w każdym większym mieście.
You guys should be in every major city.
Musisz działać w najlepszym interesie twojej firmy.
You have to do what's best for the company, and your momma.
Mogli byście działać w sektorze prywatnym.
But you guys could be making a killing in the private sector.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 888. Pasujących: 888. Czas odpowiedzi: 120 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo