Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dzieło sztuki" na angielski

Wyszukaj dzieło sztuki w: Definicja Synonimy
work of art
masterpiece
piece of art
state-of-the-art
state of the art
thing of beauty
piece of artwork
Wrzuciłaś wiadro pełne domowych żuków w to dzieło sztuki.
You dumped a bucket full of domestic beetles onto this work of art.
To destylowane dzieło sztuki, przyjacielu.
That there is a distilled work of art, my friend.
Naprawdę nie chcesz wiedzieć ile kosztowało mnie to małe dzieło sztuki...
You really don't want to know how much that little masterpiece cost me.
Powiedział, że to jego dzieło sztuki.
And he said it's his masterpiece.
Pracujemy razem by stworzyć wspaniałe dzieło sztuki.
We work together to create a perfect piece of art.
Brzmi jak bardzo niepokojące dzieło sztuki.
It sounds like a very disturbing piece of art.
Może przeżycie estetyczne - zachód słońca, dzieło sztuki.
Or an aesthetic experience - a sunset or a great piece of art.
To dzieło sztuki wydaje się być dziełem Barta.
This work of art appears to be a work of Bart.
Nie jest to dzieło sztuki, ale ci wybaczam.
Not exactly a work of art, but I forgive you.
To dzieło sztuki jest naprawdę bezcenne.
This piece of art was really priceless.
Na szczęście trwało to tylko 3 godziny By zamienić zawartość w skończone dzieło sztuki.
Happily, it only took three hours to turn the contents into a finished work of art.
O to i on, to jest historyczne dzieło sztuki.
Here on in, this is an historic piece of art.
Stylowe, innowacyjne, każdy z nich to dzieło sztuki.
Stylish, innovative, every one a work of art.
To dzieło sztuki, które zrobiłaś Paris jest bardzo imponujące.
This work of art you do, Paris is seriously impressive.
Na początku mówiłem, że żadne dzieło sztuki nie jest warte ludzkiego zycia.
From the beginning, I told you that no piece of art was worth a man's life.
Na 25-lecie Jego Królewskiej Mości, przedstawiłam mu bardzo poważne dzieło sztuki.
For His Majesty's Silver Jubilee, I presented him with a very serious work of art.
Policja odkryła tam coś, co wyglądało na makabryczne dzieło sztuki.
Officers there... discovered what appeared to be a grizzly work of art...
Rujnujesz dzieło sztuki w nienaruszonym stanie!
You're ruining a first printing near-mint work of art.
To tylko dzieło sztuki, Neal.
It's just a piece of art, Neal.
Zobaczysz dzieło sztuki, mówię ci.
You will see a masterpiece, I tell you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 301. Pasujących: 301. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo