Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dzień powszedni" na angielski

Wyszukaj dzień powszedni w: Definicja Synonimy
weekday
school night
Jeżeli dyrektor uzna, według swojej oceny, że wymaga tego wyjątkowa sytuacja, niektórzy pracownicy mogą otrzymać polecenie pracy w soboty. W takich przypadkach przepracowane godziny uprawniają pracownika do odpowiedniej ilości godzin wolnych w dzień powszedni.
If exceptional circumstances, decided at the discretion of the Director, so require, some staff members may be required to work on such cases, the hours worked shall give entitlement to equivalent time off on a weekday.
EBC publikuje na swojej stronie internetowej aktualizowaną listę kwalifikowanych aktywów rynkowych zgodnie z opisaną tam metodologią; listę tę EBC uaktualnia w każdy dzień powszedni.
The ECB shall publish an updated list of eligible marketable assets on its website, in accordance with the methodologies indicated on its website and shall update it every weekday.
Jest 23:00 w dzień powszedni, a ja jestem na imprezie.
It's 1 1:00 on a school night, and I'm at a party.
Dziecko, przecież to dzień powszedni.
My child, it's the middle of the week.
W dzień powszedni o 15:00 ludzie siedzą i czekają na polskiego trola.
At 3:00 p.m. on a weekday, people are sitting around waiting for a Polish troll.
Jest po 22:00 w dzień powszedni.
It's after 10:00 on a weekday.
Kiedy ostatni raz jedliśmy obiad w dzień powszedni?
I mean, when is the last time We got to have lunch together on a weekday?
To zbyt dobroczynne, jak na dzień powszedni.
That's awfully charitable of you for a weekday.
W każdy dzień powszedni wyciągam 1000, czyli te 6000 to dla mnie nic.
I pull in 1,000 dollars, which means The 6,000 is nothing to me.
Przyjechaliście zapisywać bajki, a my pracujemy, żeby z bajki zrobić dzień powszedni.
You've come here to record fairy tales, and we are working here to make fairy tales real.
Upijanie się przed południem, w dzień powszedni?
Getting drunk at noon on a weekday?
Czemu sklep z bronią Chada miałby być zamknięty w dzień powszedni?
Why would Chad Ellis's gun store be closed on a weekday?
Czy ten czepek nie jest odpowiedni na dzień powszedni?
Is this cap unsuitable for a weekday?
Ma iść na koncert w dzień powszedni?
I think it's a Thursday.
Tom, ilu ludzi jest tu w dzień powszedni na milę kwadratową?
Tom, what's the weekday population of the Square Mile?
I jest dzień powszedni.
Well, it is a school night.
W końcu to dzień powszedni.
Well, it is a school day.
Nie, jest dzień powszedni.
No, it's a school night.
To był dzień powszedni.
It was a school night.
Ale... jest dzień powszedni.
But... It's a weekday.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 26. Pasujących: 26. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo