Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dzieje, jeśli" na angielski

Tak się właśnie dzieje, jeśli zadzierasz z prowadzącym.
That's what happens to you when you screw an attending.
Cóż, tak się nie dzieje, jeśli dusi.
Well, that doesn't happen if he suffocated.
Tak się dzieje, jeśli się nie pilnuje swoich pieniędzy.
That's what happens when you don't watch your money.
Tak się dzieje, jeśli jest się normalną siostrą.
That's what happens when you're the sane sibling.
Ale wiem, że tak się dzieje, jeśli nie jestem zaproszona.
I just know this is what happens if you don't invite me in.
To właśnie się dzieje, jeśli nie sprawdzasz stref zagrożenia.
Well, that's what happens when you don't check your danger areas.
Tak się dzieje, jeśli nie odczekamy godziny przed pływaniem.
That's what's supposed to happen if you don't wait an hour before you swim.
To się dzieje, jeśli pozwolisz komuś innemu prowadzić samochód.
This is what happens when you let somebody else drive the car.
Rebecca, cokolwiek się dzieje, jeśli ma to wpływ na kampanię Johna, musisz mi powiedzieć.
Now, Rebecca, whatever is going on, if it affects John's campaign, you need to bring me up to speed.
Co się dzieje, jeśli ktoś cię przelicytuje?
What happens if somebody outbids you?
Tak się dzieje, jeśli strzela się do niewinnego człowieka... za wyciągnięcie portfela.
That's what happens when you shoot an innocent man... for pulling his wallet.
Co się dzieje, jeśli ją złapią?
What happens if they catch her?
To właśnie się dzieje, jeśli ktoś tłumi w sobie emocje.
This is what happens when you don't address it.
Niech tak się dzieje, jeśli Mama pragnie abym poślubił Gayatri, zrobię tak
Come what may, if Ma wants me to marry Gayatri, I will You're out of your mind, Jai!
Co się dzieje, jeśli nie kończy się o sabotażu ziemię? Mam na myśli, industrialism kontynuował drogę po wszystkim.
What happens if we do not end up having to sabotage the earth? I mean, industrialism fast way of course.
To się dzieje, jeśli zadzierasz z firmą telefoniczną.
That's what happens When you mess with the phone company, dillweed!
Czasem tak się dzieje, jeśli komuś odpuścisz.
That's the problem with standing down.
Kazali ci do dostarczyć, żebyś zobaczyła, co się dzieje, jeśli nie przestrzegasz rozkazów.
They wanted you to deliver this so that you would see what happens when you don't follow orders.
W tym przewodniku światowej DBalMax, będziemy wyjaśniać dokładnie, co się dzieje, jeśli wziąć ten Dianabol alternatywę i dlaczego jest ona skuteczna.
In this DBalMax world guide, we will explain precisely what happens when you take this Dianabol alternative and why it is effective.
Cokolwiek się dzieje, jeśli zbliży się na choćby krok do Kiry, musisz rozpalić ogień.
Whatever is going on, if it takes one step towards Kira, you need to yell fire.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 53605. Pasujących: 71. Czas odpowiedzi: 251 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo