Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dziewczyna" na angielski

Wyszukaj dziewczyna w: Definicja Synonimy

Sugestie

Najgoretsza dziewczyna Indii mówi że cie kocha.
The hottest girl in India is saying that she loves you.
MożIiwe, że dziewczyna podała inne nazwisko.
It's possible this girl registered under a different name.
Twoja dziewczyna opowiedziała o waszej kłótni.
Your girlfriend told us what your fight with Will was about.
Moja dziewczyna... właśnie popełniła samobójstwo.
My girlfriend... just killed herself a little while ago.
MozIiwe, ze dziewczyna podala inne nazwisko.
It's possible this girl registered under a different name.
Masz. Twoja dziewczyna znowu bierze.
You do. your girlfriend's using again.
Gdzieś musi być zaginiona biała dziewczyna.
There's got to be a missing white girl somewhere.
Taka ładna dziewczyna tutaj to rzadkość.
It's very seldom we have so pretty a girl here.
Ta obca dziewczyna musiała ją podejść.
This foreign girl must have got round her.
Zaginiona dziewczyna może zaszkodzić każdemu z nas.
That missing girl out there could point the finger at any one of us.
Ta dziewczyna próbowała wsadzić swoje ręce do moich spodni.
This girl was just trying to get her hands in to my pants.
Ale martwa dziewczyna też ciebie nie potrzebuje.
But dead girl don't need you, either.
Młoda dziewczyna śpiewa a on jej towarzyszy.
A young girl sings... while he accompanies her.
Twoim nowym instruktorem będzie dziewczyna Carlosa sprzed 8 lat.
Your new instructor will be Carlos' girlfriend from eight years ago.
Moja dziewczyna wie lepiej, czego szukamy.
My girlfriend knows a bit better than I do what we need.
To wspaniała dziewczyna z mocnym uściskiem.
She's a delightful girl with a firm grip.
Najwspanialszym skarbem byłaby czysta, młoda dziewczyna.
Her greatest treasure would be a pure young girl.
Twoja dziewczyna zostawiła to dla ciebie.
Well, your girl left these at my place.
Teraz zdejmij ubranie, bystra dziewczyna.
Now, you take your clothes off, there's a clever girl.
Robię to dlatego, bo moja dziewczyna ma miękkie serce.
Now, I'm doing this because, you see, my girlfriend, she's got a soft heart.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18792. Pasujących: 18792. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo