Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dzisiaj wieczorem" na angielski

Wyszukaj dzisiaj wieczorem w: Definicja Synonimy
Jesteś zgrupowana z Madeline i lecisz dzisiaj wieczorem.
You'll be teamed with Madeline and fly out tonight.
Oczekuję rozmowy z nim dzisiaj wieczorem.
I look forward to speaking to him tonight.
Chciałbym uzyskać jasną odpowiedź od Komisji dzisiaj wieczorem.
I want a clear answer from the Commission this evening.
Rada wyda dzisiaj wieczorem oficjalne oświadczenie.
Police council is making a formal statement this evening.
Nie pozostajesz tutaj sam dzisiaj wieczorem.
You're not staying here by yourself tonight.
Zaniesiesz walizkę dla mnie dzisiaj wieczorem.
You'll pick up a suitcase for me tonight.
Ma wygłosić dzisiaj wieczorem ważne przemówienie.
She's got a very important speech to give tonight.
Nie musisz robić księgowości dzisiaj wieczorem.
You don't have to do the accounts tonight.
Michelle muszę dzisiaj wieczorem wrócić do Pekinu.
Michelle, I have to go back to Beijing tonight.
Nie wiedziałem że pracujesz dzisiaj wieczorem.
I didn't know you were working tonight.
Ale szłam zabić cię dzisiaj wieczorem.
But I was going to kill you tonight.
Spotkamy się znów dzisiaj wieczorem przedyskutować szczegóły.
Well, we'll meet again tonight to discuss details.
Niestety, potrzebowałam go dzisiaj wieczorem.
Well, unfortunately, Clark, I needed it tonight.
Możemy to zrobić dzisiaj wieczorem, prywatnie...
We could either do it tonight, in private...
On chciał zjeść obiad z nią dzisiaj wieczorem.
He wanted to have dinner with her tonight.
Są nieźli... ale po tym co zobaczyłem dzisiaj wieczorem, ty jesteś lepszy.
They're good... but from what I saw this evening, you're even better.
Zrobili rezerwacje na kolację dzisiaj wieczorem, tutaj.
They made reservations for dinner tonight here.
"Who's Fluffy" grają dzisiaj wieczorem w mieście.
Who's Fluffy is playing in the city tonight.
Tam będą trzęsieniem ziemi dzisiaj wieczorem.
There will be an earthquake tonight.
Martin, nie mogę dzisiaj wieczorem pracować.
Martin, I can't work tonight.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1024. Pasujących: 1024. Czas odpowiedzi: 79 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo