Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dziwak" na angielski

freak
weirdo
creep
weird guy
oddball
geek
dweeb
kook
geezer
crackpot
codger
icky
odd
nerd
Zacząłem czuć się jak jakiś dziwak.
I started feeling like some kind of weirdo.
Zawsze uważałem, że to gruby i łysy dziwak.
I always thought you were a fat, bald weirdo.
Ten dzieciak Rocky, osłupiałem, to jakiś dziwak.
That kid Rocky struck me as kind of a weirdo.
? To jest ten dziwak, który kupił wasz róg.
Here's the weirdo who bought your horn.
Twój tata, co za dziwak.
(mockingly): Daddy. What a weirdo.
Jakiś dziwak pyta o użycie twojego telefonu.
Some weirdo asking to use your phone.
A nasz mały dziwak obstaje przy swojej historyjce.
And our little weirdo is sticking to his story.
Teraz uważasz, że nawet ten dziwak ma coś do ciebie.
Therefore, you even assume that weirdo has something against you.
Jakiś samotny dziwak, którego wyrzucili ze szkoły.
Some loner weirdo who dropped out of school.
Cóż, lekki dziwak z ciebie.
Well, you are a bit of a weirdo.
Powodzenia w przekonywaniu ławy przysięgłych, że ten dziwak tego nie zrobił.
Good luck in getting the jury to believe that the inbred weirdo didn't do it.
Jazda cały dzień i słuchanie całą noc jak pewna chuda 16 latka i jej brat dziwak grają trzy utwory w garażu rodziców w Teksasie.
Driving all day and all night just to listen to some scrawny 16 year old girl and her weirdo brother play you three songs in their parents' mcallen, Texas, garage.
Jest też dziwak szukający ładnych po amputacji, ale to by było większe poświęcenie, więc...
Or there's the weirdo looking for pretty amputees, but that feels like a bigger commitment.
Jakiś dziwak dał mi to na placu, a następnie uciekł.
Some weirdo gave me this in the plaza and then ran off.
To dziwak, lepiej uważaj, Berty Boy.
He a freaky disk, dis guy, you best be careful there, Berty Boy.
Wiem że to dziwak, ale ja to widziałem.
I know he's unstable, but I've seen the results, and so has your daughter.
Nie tylko my uważaliśmy, że Izaak to dziwak.
We weren't the only ones who thought Isaac was weird.
To ten dziwak, z moimi pigułkami na sen.
That's the sandman with my sleeping tablets.
Prawda jest taka, że to dziwak.
Well, he is a quirky fellow, Abby.
Cóż, to dziwak, istotnie.
Well, he's odd, I grant you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 354. Pasujących: 354. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo