Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dziwny" na angielski

Zobacz także: trochę dziwny dziwny sen
Wyszukaj dziwny w: Definicja Synonimy
weird
strange
odd
funny
creepy
bizarre
awkward
peculiar
unusual
curious
quirky
a freak
strangest
crazy
stranger

Sugestie

Miał taki dziwny okrągły symbol na dłoni.
He had this weird circular symbol on the back of his hand.
Jesteś jakiś dziwny, odkąd wróciliśmy.
You know, you've... been weird ever since we got back.
Jakieś pół roku temu otrzymałem nieco dziwny telefon...
About six months ago, I got a rather strange call...
Zmartwiony, ja działałem bardzo dziwny.
Sorry, I've been acting very strange.
Obcy bijący twoich ludzi nie jest dziwny.
An oriental stranger who's beating up your men is not odd.
A za nią jakiś dziwny chłopak.
And behind her, some strange guy was following her...
W jakiś dziwny sposób on pragnął śmierci.
In a strange Way, he Wanted to die.
A to dziwny przypadek szalonego naukowca.
This is the strange case of the mad scientist.
Ci ludzie wydzielają bardzo dziwny zapach.
These men are emitting a very strange odour.
Taki koleś zrobił sie dosyć dziwny.
It's just, this guy got a bit weird.
Plan budynku Dany Barrett jest bardzo dziwny.
These blueprints for Dana Barrett's apartment building are very strange.
Parasol pod łóżkiem też jest dziwny.
An umbrella under a bed is also strange.
To także dziwny sposób ochrony rolnictwa Wspólnoty.
It is also a strange way of protecting Community agriculture.
Taki jestem, dziwny i uczuciowy.
But that's me, I'm weird and sensitive.
Dobry człowiek, ale bardzo dziwny.
He's a good man, but very strange.
Jakiś dziwny chłopak przyjechał i kosił naszą trawę.
Some strange guy shows up and starts mowing our lawn.
Ma pan bardzo dziwny sposób okazywania wdzięczności.
You've a strange way of showing your gratitude.
Te zabójstwa wyglądają na jakiś dziwny rytuał.
These killings look like some weird, ritualistic thing.
Ją działa tak dziwny dla omletu.
Her is acting so strange for an omelette.
Symbole te oglądane z góry tworzą dziwny wzór.
These crop circles, when viewed from above, form strange patterns.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3147. Pasujących: 3147. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo