Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "egocentryczny" na angielski

Wyszukaj egocentryczny w: Definicja Synonimy
self-centered
egocentric
self-absorbed
egomaniacal
self-centred
self-involved
Jest całkowicie egocentryczny i niezdolny do empatii.
He's completely self-centered and cannot empathize with others.
Był narcystycznym, egocentryczny i próżny.
He was narcissistic, self-centered, feckless, and vain.
Jesteś naiwny, niedojrzały, egocentryczny, złośliwy, niestały i bezmyślny.
You're naive, immature, egocentric, malicious, fickle and thoughtless.
Dlatego myślę że z jednej strony to powód tego, co zrobiłem w prawdopodobnie wybaczalnie egocentryczny sposób.
And I think that's partly why I do this, in some probably appallingly egocentric way.
Może nieco egocentryczny, ale super.
A little self-absorbed, maybe, but great.
Czy to ten sam egocentryczny facet, z, którym się spotykałam?
[Chuckles] Is this that same self-absorbed guy I used to date?
Założę się, że nawet Lawrence Olivier jest próżny i egocentryczny.
I'll bet even Laurence Olivier is vain and self-centered.
Ponieważ l'm samolubny, egocentryczny mężczyzna!
Because I'm a selfish, self-centered man!
Ale "egocentryczny" i "egotyczny"... z tymi słowami nie miał żadnego problemu.
But "self-centered" and "egomaniacal"... those words he clearly had no problem with.
Powiedział ci ktoś kiedyś, że jesteś niesamowicie egocentryczny?
Has anyone ever told you you are profoundly self-centered?
Nie chcę się wydawać... egocentryczny, ale co ze mną jest?
Still, I don't mean to be... self-centered, but what about me?
Ja nie jestem egocentryczny, nie, Ryan?
And I'm not self-absorbed, right, Ryan?
Nie ma nic gorszego niż wówczas, kiedy nie możesz zostawić kogoś, kto jest... całkowicie ponad tobą, zdystansowany, obelżywy, kontrolujący, dyktujący... egocentryczny, niemilosierny, samolubny, niezdolny do angażowania się.
There's nothing worst than when you can't let go of someone who's... completely over you and distant, abusive, controlling, dictatorial... egocentric, unloving, selfish, unable to commit.
Co się stało z: "lekkomyślny, niedojrzały, egocentryczny dupek"?
So then what happened to "reckless, immature, self-centered jackass"?
Wiesz, jesteś taki egocentryczny, że jak ja przegapiam terapię, to ty tylko myślisz o tym, jaki to ma na ciebie wpływ.
You're so egocentric I miss my therapy you can only think of it in terms of how it affects you!
Byłem zawzięty i egocentryczny.
I was stubborn and egocentric.
Jak mogłem być taki egocentryczny?
How could I be so self-centered?
Arogancki, egocentryczny, kontrolujący
Arrogant, self-centered, controlling.
Taki pomysł nigdy nie przewinąłby się przez jego egocentryczny mały móżdżek.
Never. I mean, that idea would never have raced through that self-centered little brain of his.
Egocentryczny i szaleńczo opętany.
Egocentric and insanely deluded.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 35. Pasujących: 35. Czas odpowiedzi: 36 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo