Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "elektryczny" na angielski

Zobacz także: obwód elektryczny
Wyszukaj elektryczny w: Definicja Synonimy
electric
electrical
electricity
electrically

Sugestie

Generalnie, zdalne pluskwy dają szum elektryczny.
In general, remote bugs give out electric noise.
Obecnie sztandarowym projektem jest pojazd elektryczny.
Now, the electric car is a fine flagship.
Unieruchamia każdy elektryczny system w zasięgu.
Disables any electrical system in the blast radius.
Pomyślałem, że jeśli wzmocnię ładunek elektryczny...
I thought, if I increase the electrical charge...
Mieliśmy kominek w domu, ale oszukany, elektryczny.
We used to have one back home, but it was a phony, you know, electric.
Załączasz gaz, wciskasz elektryczny starter.
You just turn on the gas, hit the electric starter.
Ma języczek niczym węgorz elektryczny i lubi smak męskich migdałków.
She's got a tongue like an electric eel and she likes the taste of a man's tonsils.
Szczerze... to bardziej jakby mózg otrzymał... elektryczny wstrząs.
Honestly... it's more like her brain received... electrical shocks.
I jest elektryczny, jak mikser czy latarka.
And it's electric, like a food blender, or torch.
EcoField przedstawił protoypowy elektryczny silnik na konferencji technologicznej.
EcoField introduced a prototype electric engine at the techno conference.
Doktor musiał otrzymać zbyt duży wstrząs elektryczny.
The doctor must have received an excessively large electrical shock.
Zgodnie z przepisami uznanej organizacji mogą zostać zaakceptowane inne układy posiadające równoważny potencjał elektryczny.
In accordance with the rules of a recognised organisation other arrangements having equivalent electrical capability may be accepted.
Wyślę duży ładunek elektryczny przez mózg Gwiezdnego Wieloryba.
I'm going to pass a massive electrical charge through the Star Whale's brain.
Jednakże dopuszcza się elektryczny układ hamulcowy zgodny z wymaganiami załącznika XI.
However, electrical braking systems conforming to the requirements of Annex XI shall be permitted.
Ja odpowiadam za akumulatory i silnik elektryczny.
I am in charge of the batteries and the electric motor.
Dużym problemem jednak jest ten elektryczny układ kierowniczy.
The big issue, though, is that electric steering.
Mógłby być to też elektryczny samochód dyrektora.
It also may have been the principal's electric car.
To rozerwany przewód elektryczny podłączony do generatora.
It's a severed electrical cable connected to this generator.
W otoczeniu wagi minimalizuje się statyczny ładunek elektryczny.
Static electric charge shall be minimised in the balance environment.
Źródło ciepła stanowi promiennik elektryczny o mocy użytkowej 500 W.
The source of heat is an electric radiator with a useful output of 500 W.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 874. Pasujących: 874. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo