Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "europejski trybunał audytorów" na angielski

Wyszukaj europejski trybunał audytorów w: Definicja Synonimy
Court of Auditors
European Court of Auditors
Sam Europejski Trybunał Audytorów wielokrotnie zwracał na to uwagę.
The European Court of Auditors itself has highlighted this many times.
Datę oznaczoną w kalendarzu na czerwono dlatego, że po raz pierwszy Europejski Trybunał Audytorów skonfrontował nas wszystkich z 12% odsetkiem błędów w odniesieniu do funduszy strukturalnych, który oczywiście został przedstawiony przez spragnione sensacji tabloidy jaki 4 miliardy brakujących euro.
A red letter day, as this is the first time that the European Court of Auditors has confronted us all with the 12% fault rate for the Structural Funds, which the sensation-hungry tabloid press naturally dished up as four billion missing euros.
Najważniejsze z nich to Europejski Trybunał Audytorów, wewnętrzne instytucje monitorujące oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
Of these, the European Court of Auditors, internal monitoring bodies, and the European Anti-Fraud Office (OLAF) are the most important.
Europejski Trybunał Audytorów zauważył postęp, jakiego dokonaliśmy.
The Court of Auditors acknowledged the progress we have made.
Europejski Trybunał Audytorów zaaprobował 44% wydatków Komisji.
The Court of Auditors approved 44% of the Commission's expenditure.
Dobrze byłoby tylko, gdyby od czasu do czasu Europejski Trybunał Audytorów mógł oprzeć się pokusie populizmu.
It would just be good if, from time to time, the Court of Auditors could withstand the temptation to populism.
Jeśli chodzi o fundusze strukturalne, Europejski Trybunał Audytorów stwierdził bardzo wyraźnie, że 12% wypłaconych środków nigdy powinno zostać wypłacone - 12% lub niemal 4 miliardy euro.
With regard to the Structural Funds, the Court of Auditors concluded very clearly that 12% of the funds that had been paid out should never have been paid: 12%, or almost EUR 4 billion.
W tej sprawie prowadzono trzy oddzielne dochodzenia: jedno prowadził OLAF, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, drugie Europejski Trybunał Audytorów, a trzecie - sam Komitet Regionów w ramach dochodzenia wewnętrznego.
There were three separate investigations into this: one by OLAF, our Anti-Fraud Office, one by the Court of Auditors, and the Committee of the Regions itself also conducted an internal investigation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8. Pasujących: 8. Czas odpowiedzi: 28 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo