Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "fałszywe nazwisko" na angielski

Wyszukaj fałszywe nazwisko w: Definicja Synonimy
alias
false name
fake name
phony name
a phoney name
Tu jest jej telefon, email i fałszywe nazwisko na Facebooku.
Here's her phone and e-mail and Facebook alias.
Na odwrocie tego zdjęcia jest jego fałszywe nazwisko i obecny adres gdzieś na przedmieściach.
And on the back of this photo... his alias and present address in nowheresville, suburbia.
Standardowa procedura - fałszywe nazwisko na akcie zgonu.
Usual routine, false name on the death certificate.
Znaleźliśmy konto e-mail na fałszywe nazwisko.
~ We found an email account under a false name.
Pokój był zarejestrowany na fałszywe nazwisko, opłacony gotówką.
The room was registered under a fake name, paid in cash.
Mamy SMS-y, fałszywe nazwisko i pokój hotelowy.
This many text messages, combined with a fake name and a hotel room.
Nie mamy za wiele... fałszywe nazwisko, żadnych odcisków pasujących do tych z pokoju.
We don't have much to go on - Fake name, no match for the prints found in the room.
FBI sprawdza 117 Alvinów, ale myślę, że to fałszywe nazwisko.
The FBI is chasing down 117 Alvin Jameses, but I think it's a fake name.
Myślę, że to fałszywe nazwisko.
I'm thinking it's a fake name.
Może ona podała mu fałszywe nazwisko.
Maybe she gave him the false name.
Nam podał fałszywe nazwisko, a facet zna prawdziwe?
He gives us a fake name, but that guy knows who he is?
Proszę powiedzieć, dlaczego podał pan fałszywe nazwisko wypożyczając łódź?
Tell me, why did you give a false name to the boat keeper?
Tak lub może nam pan podać fałszywe nazwisko, na które go wynajął.
Or you could give us the fake name you used when you rented it.
Po co podawałby fałszywe nazwisko, jeśli niczego nie ukrywa?
No, I mean why give a false name unless he's concealing something?
Dała im fałszywe nazwisko.
Perhaps she gave you the false name.
Wymyśl teraz swoje fałszywe nazwisko.
So, think of your fake name right now.
Podał nam pan fałszywe nazwisko.
Sir, you've given us a false name.
Zarezerwowałem bilety na fałszywe nazwisko.
Got tickets booked under a false name.
Przecież podałeś kapłanowi fałszywe nazwisko.
You gave false name to priest.
Podałeś na recepcji fałszywe nazwisko.
You even gave the hotelier a fake name
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 96. Pasujących: 96. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo