Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "fabryka" na angielski

Zobacz także: loco fabryka
Wyszukaj fabryka w: Definicja Synonimy
factory
plant
mill
sweatshop

Sugestie

fabryką 123
Ale twoja fabryka adidasów w Kanadzie...
Which reminds me, your sneaker factory in Canada...
A propos, żadna inna fabryka na świecie...
By the way, no other factory in the world - You already said that.
Stara fabryka betonu na środku pustkowia.
It's an old concrete plant in the middle of nowhere.
Ta fabryka to wszystko co stoi między nami a lodem.
This plant is all that stands between us and the ice.
Ta fabryka zależy od tej maszyny.
This mill depends on that machine.
Wiesz, jak działa ta fabryka prawie lepiej niż ja.
You know how this mill works almost better than I do.
I jest w Natick fabryka Twinkee.
And there's a Twinkee factory in Natick.
Teraz jego fabryka nie wytrzyma roku.
Now his factory won't last a year.
Prawdopodobnie złapałam od mojego syna, mała fabryka zarazków.
Probably got it from my son, the little germ factory.
Jak wspominałem, to bardzo ważna fabryka radioodbiorników.
I mean, well, as I was saying, it's a very important radio factory.
Bezwartościowy dom i podupadła fabryka sznurka.
A worthless house and a broken-down string factory.
Stara fabryka mojego ojca w Glades.
My... my father's old factory, in the Glades.
Najbliższa fabryka jest 650 km stąd.
Nearest tire factory is 400 miles from here.
Tak dlugi jak fabryka wytapiania stali.
As long as the steel factory's not smelting.
To najlepiej strzeżona fabryka drożdży jaką widziałem.
That's the most well-guarded yeast factory I've ever seen.
Zobaczymy czy fabryka dobrze się miewa.
I see the factory is doing well.
Erm... Kings Heath, no wiesz, fabryka farb.
Erm... Kings Heath, you know, paint factory.
To miejsce - to fabryka czernidła.
This business - a blacking factory.
Zareagował jeden z psów, a po drogiej stronie granicy jest opuszczona fabryka.
One of the dogs responded, and across the border, there's an empty factory.
Ta fabryka czekolady nie jest zwykłą fabryką.
This chocolate factory isn't only factory.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 737. Pasujących: 737. Czas odpowiedzi: 78 ms.

fabryką 123

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo