Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "facetem" na angielski

Sugestie

Bo przyszłam tu z tamtym facetem.
'Cause I'm with the guy over there.
Zasługuje na więcej niż romans z żonatym facetem.
She deserves more than a fling with a married guy.
Była tu wczoraj z pewnym facetem.
She was in here yesterday with a man.
Wiem, że jestem nieznośnym facetem.
I know that I'm an insufferable man.
Andy jest najbardziej zaangażowanym facetem na świecie.
Andy's the most devoted boyfriend in the world.
Muszę to obgadać ze swoim facetem.
I... I'll have to check with my boyfriend.
Alan, jesteś bardzo słodkim facetem.
Alan, you're a very sweet man.
A oficjalnie, myślę że jesteś świetnym facetem.
And for the record, I think you're a great guy.
Nie byłyby zainteresowane facetem od ubezpieczeń.
They wouldn't be interested in an insurance man.
On jest najsłodszym najmniej przekupnym facetem na świecie.
He's the sweetest least corruptible guy in the world.
Jesteś najbardziej gniewnym facetem na świecie.
You are the angriest man in the world.
Gdy przyjechałam na Święta, przyłapałam ją z facetem.
When I was over at Christmas, I caught her with the guy.
Jesteś zadziwiającym facetem i nie zasługuję na Ciebie.
Ryan: You're an amazing guy and I don't deserve you.
Jestem najbardziej żałosnym facetem jakiego spotkałaś.
I'm the most pathetic guy you've ever met.
Ale był najsilniejszym facetem w naszym sierocińcu.
But he was the strongest guy in our orphanage.
Będziesz facetem, który wypuszcza OJ'a.
You'll be the man who released O.J.
Nie chcę być facetem który Ją zdradza.
I just don't want to be the kind of guy that cheats on her.
Nie potrzebujesz szczęścia, jesteś tym facetem.
You don't need any luck, you're the man.
Małżeństwo z odpowiednim facetem może być wspaniałą instytucją.
With the right guy, marriage can be a great institution.
On jest tylko... naprawdę rozzłoszczonym facetem.
He's just a... a really angry guy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11722. Pasujących: 11722. Czas odpowiedzi: 113 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo