Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "fioła na punkcie" na angielski

Wyszukaj fioła na punkcie w: Definicja Synonimy
crazy about
mad about
fixated on
obsessed with
a nut for
Facet ma fioła na punkcie filmów.
This guy is crazy about the movies.
Nie mam aż takiego fioła na punkcie komórek.
I'm not crazy about cell phones myself...
Zawsze miałyśmy fioła na punkcie filmów...
We've always been mad about the movies...
Ale miał fioła na punkcie Baskerville?
But he got fixated on Baskerville, didn't he?
Mają fioła na punkcie swojej misji i nie będą nas chronić.
They are fixated on their mission and they are not going to protect us.
Obejrzałeś film i teraz masz fioła na punkcie środowiska.
It's like you see a movie, and now you're crazy about the environment.
Według niej, sobowtór Remmy'ego ma fioła na punkcie Danielle.
And according to her, Remmy's double is crazy about Danielle.
Zrozumiałem dlaczego masz fioła na punkcie Mayi.
Finally, I understand why you're so twisted over Maya.
Macie fioła na punkcie tych drzew.
I don't understand what it is with you people and your trees.
Ojciec miał fioła na punkcie swoich kryjówek.
My dad, he was very kooky about his hiding spots.
Zawsze miałeś fioła na punkcie ognia.
You were always mad for burning stuff up.
Pani Winterborn miała fioła na punkcie dyscypliny.
Mrs. Winterborn was a stickler for discipline.
Miała fioła na punkcie ratowania robali.
She was a lunatic about savin' bugs.
Profesor ma fioła na punkcie skamielin.
Our teacher's obsessed by fossils.
Chodzi o to, że... Celia ma fioła na punkcie oceanu.
It's just turns out Celia's a really big fan of the ocean.
Ty naprawdę masz fioła na punkcie śledztw.
You really have a craving for crime investigation.
Dostała fioła na punkcie "Pana".
She's all full up and goo-goo eyed with the Lord.
Na przykład, mam kompletnego fioła na punkcie porządku.
I mean, for starters, I'm completely OCD about cleanliness.
Tatuś miał wtedy fioła na punkcie sprawności fizycznej.
Daddy was on this physical fitness kick.
Zawsze miała fioła na punkcie samochodów.
Ever since she was, like, 10 years old.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 142. Pasujących: 142. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo