Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "folia aluminiowa" na angielski

Wyszukaj folia aluminiowa w: Definicja Synonimy
tin foil
tinfoil
aluminum foil
To może być folia aluminiowa, albo nikiel.
That's maybe tin foil or nickel.
To była tylko... folia aluminiowa, taśma klejąca i drzewo balsa, jak sądzę.
I mean, that was just... Tin foil and scotch tape and balsa wood, I guess.
Wiesz, do czego mogły służyć karton i folia aluminiowa?
Know what you can make with a cardboard box and tinfoil?
Lekkie jak folia aluminiowa.
This is so light, it's like tinfoil.
Co tutaj robi folia aluminiowa?
What's aluminum foil doing in here?
Wszystko czego potrzebujemy to kartonik po jajkach i trochę folia aluminiowa.
All we need is an egg carton and some tin foil.
Srebrny pasek wygląda jak folia aluminiowa.
Silver strip looks like tinfoil.
Płaska folia aluminiowa o następujących parametrach:
Plain aluminium foil with the following parameters:
W pierwotnym dochodzeniu Komisja ustaliła, że folia aluminiowa do dalszego przetwarzania ("ACF") nie jest produktem objętym postępowaniem [6].
In the original investigation the Commission had established that aluminium converter foil ('ACF') was not the product concerned [6].
Wpływ ceł antydumpingowych na konsumentów będzie prawdopodobnie znikomy, ponieważ folia aluminiowa do użytku domowego stanowi bardzo niewielki odsetek tygodniowego budżetu konsumenta.
The impact of anti-dumping duties on consumers is likely to be very marginal since AHF forms a very low percentage of a consumer's weekly budget.
Ponieważ ACF i folia aluminiowa są produkowane na tych samych liniach produkcyjnych, przestawienie się z jednej produkcji na drugą byłoby łatwe i nie wymagałoby znacznych nakładów.
Since ACF and aluminium foil are produced on the same production line the switch from one product to the other would be easy and would not involve significant cost.
30 tabletek w białych, nieprzezroczystych blistrach z PCW/ PE/ PCWD/ folia aluminiowa
30 tablets in white, opaque PVC/ PE/ PVDC/ Aluminium blisters.
Blistry (PVC/ PE/ PVDC, folia aluminiowa):
Blister pack (PVC/ PE/ PVDC, Al-foil):
Nawet gdyby wszystkie trzy kryteria dotyczące ACF zostały spełnione, przywożone towary mogłyby być w dalszym ciągu stosowane jako folia aluminiowa do użytku domowego i zakłócać konkurencję.
Even if all the three criteria for ACF were fulfilled, imports could still be used as household foil and distort competition.
Produkt opisany w motywie 90 powinien zostać zwolniony z rozszerzonego cła antydumpingowego, jeśli jest on przywożony z innym przeznaczeniem niż do zastosowań jako folia aluminiowa do użytku domowego.
The product described in recital 90 should be exempted from the extended anti-dumping duty if it is imported for other uses than the use of household foil.
W następstwie dochodzenia antydumpingowego w sprawie głównego surowca oraz produktu pośredniego (folia aluminiowa w dużych zwojach), które doprowadziło do nałożenia ceł w 2009 r. na chińskich producentów, wielkość przywozu z ChRL znacznie wzrosła.
Following the anti-dumping investigation on the main raw material and upstream product (aluminium foil in jumbo reels), which resulted in the imposition of duties in 2009 on Chinese producers, import volumes from the PRC increased substantially.
Bondronat w postaci tabletek powlekanych 50 mg dostarczany jest w blistrach (folia aluminiowa) zawierających 7 tabletek, które są w opakowaniach zawierających 28 lub 84 tabletki.
Bondronat 50 mg film coated tablets are supplied in blisters (aluminium) containing 7 tablets, which are presented as packs containing 28 or 84 tablets.
Folia kompozytowa składa się z następujących warstw, od zewnętrznej do wewnętrznej: papier Kraft, folia polietylenowa o małej gęstości, folia aluminiowa, Surdyn (termoplastyczny kopolimer etylen- kwas metakrylowy)
The Composite foil containing the following layers from outside to inside: coated Kraft paper, low density polyethylene foil, aluminium foil, Surlyn (thermoplastic ethylene-methacrylic acid copolymer).
produkty papierowe, takie jak filtry, serwety i serwetki, ręczniki kuchenne, torebki do odkurzaczy i tekturowa zastawa stołowa, w tym folia aluminiowa oraz plastikowe torby na śmieci,
paper products such as filters, tablecloths and table napkins, kitchen paper, vacuum cleaner bags and cardboard tableware, including aluminium foil and plastic bin liners,
Folia aluminiowa w małych rolkach jest produkowana w prostym procesie nawijania, cięcia i pakowania na mniejsze rolki folii aluminiowej znajdującej się na dużych zwojach.
Aluminium foil in small rolls is produced through a simple process of rewinding, cutting and packaging of aluminium foil on jumbo rolls onto smaller rolls.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 28. Pasujących: 28. Czas odpowiedzi: 33 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo