Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "fotel" na angielski

Zobacz także: fotel prezydenta
Wyszukaj fotel w: Definicja Synonimy
chair
seat
armchair
recliner
easy chair
Barcalounger
president
rocking
wheelchair
governor

Sugestie

Już trzeci raz mamy dla Rikera fotel kapitański.
This is the third time we've pulled out the captain's chair for Riker.
Pewnie musieli wyrzucić ten fotel bujany.
I bet they had to throw out that rocking chair.
Jego fotel moze byc za chwile wolny.
His seat may be coming vacant.
Kiedy podnosi się i łamie swój fotel.
That's when he winds up and breaKs your seat.
W porządku, kupiłbym sobie wygodny fotel... karty, kilka książek, angielskie papierosy.
Fine, I'll buy myself a comfortable armchair... playing cards, a few books, English cigarettes.
Nie ma miejsca na fotel kapitański.
Not much room for a captain's chair.
W tych czterech miejscach był przyśrubowany fotel dentystyczny.
That dental chair was screwed to these four places in the floor.
Właściwie on wziął ten fotel dla pańskiej korzyści.
Actually, sir, he took the chair for your benefit.
Całe życie miałem swój ukochany fotel.
I had my own dear chair all my life.
Naprawdę powinnam kupić bardziej praktyczny fotel.
I really should buy a more practical chair.
Może to jest więcej niż pusty fotel na mostku Enterprise.
Maybe this is more about that empty chair on the bridge of the Enterprise.
Zawsze myślałem, że kiedyś dostanę ten fotel.
I always thought I'd get a shot at this chair one day.
Mam gdzieś, że Patrick Ramsey chce ten fotel.
WOMAN: I don't care if Patrick Ramsey approved the chair.
Zawsze myślałam, że będzie bujany fotel.
I always thought there'd be a rocking chair.
Właśnie kupiłam ci nowy fotel. Najdroższy, jaki był.
I just bought you a new chair, the most expensive one in the store.
Fotelowy anioł przyszedł tu i uzdrowił twój fotel.
The chair angel came in and healed your chair.
Nezła próba, ale to nie jest już twój fotel.
Nice try, but you don't get that chair anymore.
Mamo, nie mogę cię zabrać ze sobą więc wracaj na fotel.
Mama, I can't take you with me, so get on back in your chair.
Sądzimy, że najlepszym wyjściem będzie fotel kontrolny.
We think our best option is the control chair.
Myślałam, że to pana fotel.
I thought it was your chair.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 684. Pasujących: 684. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo