Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "fotografia" na angielski

Wyszukaj fotografia w: Definicja Synonimy

Sugestie

Ta fotografia została zrobiona 50 lat temu.
But that photograph was taken over 50 years ago.
To jego najnowsza fotografia jaką mamy.
This is the most recent photograph we have.
Dzięki ich wsparciu fotografia stała się produktywnym zainteresowaniem w jej życiu.
Thanks to their encouragement, photography was becoming a productive interest in her life.
Ale interesują mnie kolaże, dekupaże i fotografia.
But I am interested in collages, dekupa ¿e and photography.
Właściwie, to ta sama fotografia ale z innym kolorem tła.
Actually, it's the same photo but a different color background.
Kiedy zamykam oczy, jedyne co widzę to tylko ta fotografia.
When I close my eyes, it's just this photo that I see.
Wybierz tu kraj gdzie fotografia została wykonana.
Select here the country where the photograph was taken.
Ta fotografia została pozyskana przez OSS.
This photograph has been obtained by the OSS.
Widzisz, fotografia to moje hobby.
You see, photography is my little hobby.
Wkomponowana fotografia zgodnie z wysokimi standardami zabezpieczeń.
An integrated photograph produced according to high security standards.
Chcę wiedzieć jak stara jest ta fotografia.
I need to know how old that photograph is.
Pytali jak ci idzie teatralna fotografia.
They asked me how you were doing in theatrical photography.
Wszystko wygląda jak czarno-biała fotografia.
Leaves everything like a black and white photograph.
(Gunson) Ta fotografia zakłopotany jurora.
(Gunson) That photograph embarrassed the judge.
Nieważne czy to obraz, czy fotografia, szukamy świeżości wśród artystów.
Painting or photography, I'm just looking for the freshest artists we can find.
Ta fotografia stała się symbolem poszukiwań osób zaginionych.
This photograph became the symbol of the search for the fate of the missing persons.
Myślę, że fotografia jest niedocenianą formą sztuki.
I think photography is an underrated art form.
Każdy kawałek papieru, fotografia, książka, pendrive i zakurzony króliczek będzie twój.
Every shred of paper, photograph, book, flash drive, and dust bunny is going to be yours.
To właśnie sprawia, że fotografia intryguje.
It's what makes photography so captivating.
I każda fotografia ukazuje coś spokojnego, pięknego... cokolwiek chcą rodzice.
Each photograph is of something peaceful or beautiful, whatever the parents want.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2244. Pasujących: 352. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo