Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "fryzjer" na angielski

Wyszukaj fryzjer w: Definicja Synonimy
barber
hairdresser
barbershop
hairstylist
hair appointment
haircut
Najlepszy fryzjer na planecie zwanej Ziemią.
The best barber on this rock we call Earth.
Nigdy nie mogłem sobie pozwolić na naprawdę dobry fryzjer to.
I never could afford a good barber then...
Bóże, jestem zdenerwowy jak fryzjer Isaiaha Washingtona.
Zack: God, I'm as nervous as Isaiah Washington's hairdresser.
Mój fryzjer stracił swój dotyk gdy stwierdził, że jest hetero.
My hairdresser... lost his touch when he decided he was straight.
Lisa chce powiedzieć, że w centrum handlowym jest nowy fryzjer dziecięcy... i że chcielibyśmy zacząć tam chodzić.
What Lisa's trying to say is there's a new kids' barbershop in the mall and we'd like to start going there.
Tamten fryzjer właśnie zrujnował jego skórę.
That barber has just ruined his skin.
Wiesz, mój fryzjer ma ten sam problem ze swoimi nożyczkami.
You know, my barber has the same problem with his scissors.
Mój fryzjer uważa, że wyglądam jak Jennifer Aniston.
Karl, my hairdresser, thinks I look like Jennifer Aniston.
Tak jak twój fryzjer dał ci wygląd kompletnego błazna.
Just like your hairdresser has empowered you to look absolutely ridiculous.
Hong Kong - Yixiantian otwiera Biala fryzjer Rosebush.
Hong Kong - Yixiantian opens the White Rosebush Barber Shop.
Riki... chyba potrzebny ci dobry fryzjer.
Riki... Looks like you could use a good barber.
Rozumiem. Kierowca, fryzjer, sprzątacz.
Barber, driver, launderer or cleaner...
I ten fryzjer Vibe, splunął na firmowy samochód w ostatni piątek.
And that hairdresser, Vibe, spat at the company car last Friday.
To mój fryzjer, Norman Lee.
That's my barber Norman Lee.
Czy twój fryzjer powiedzieć to zrobić?
Did your barber tell you to do this?
O tym jak drobny żydowski fryzjer zajmuje jego miejsce.
The little Jewish barber taking his place.
Sądzę, że ten fryzjer mógł...
I think that barber might've...
Mój fryzjer nazywa je "spalonym kasztanem".
My hairdresser calls it Burnt Auburn.
Naćpany fryzjer, brzytwa przy gardle.
Barber on drugs, razor at throat.
Są tak gęste, że mój fryzjer każe płacić podwójną stawkę.
It's so thick my barber charges me double.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 197. Pasujących: 197. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo