Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "góra lodowa" na angielski

Wyszukaj góra lodowa w: Definicja Synonimy
Każda góra lodowa ma swoją osobowość.
Each iceberg has its own individual personality.
Czuję ten dźwięk dobiegający spod stóp, mówiący mi, że ta góra lodowa zmierza na północ.
I can feel that sound coming up through the bottoms of my feet and telling me that this iceberg is coming north.
Kiedy góra lodowa topi się uwalnia bogatą w minerały, świeżą wodę, która odżywia wiele form życia.
As the iceberg melts, it is releasing mineral-rich fresh water that nourishes many forms of life.
Ten kosmyk może być równie nieprawdziwy jak ta góra lodowa, ten świat i ty.
This hair could be as fake as this iceberg, this... world... you.
Panna Góra Lodowa zaprasza cię na piżamową imprezę?
Senorita Iceberg invites you over for a slumber party?
Góra lodowa jest 40 stepni w prawo.
Iceberg is 40 degrees to the right.
Tylko jeden zidentyfikowany: Jim "Góra Lodowa" Easman.
Only one got tagged; jim "iceberg" easman.
Ta góra lodowa się porusza.
This iceberg is moving.
Pamiętaj, że góra lodowa, co zrobił?
Remember what that iceberg did?
Widzimy, jak lodowe warstwy, powstałe setki tysięcy lat temu, rozpadają się i - kawałek po kawałku, góra lodowa za górą lodową - podnoszą poziom mórz.
ice sheets that are hundreds of thousands of years old breaking up into chunks, and chunk by chunk by chunk, iceberg by iceberg, turning into global sea level rise.
Góra lodowa, przed nami!
Iceberg, dead ahead!
Góra lodowa na horyzoncie!
Iceberg, right ahead!
Góra lodowa na Bliskim Wschodzie?
Iceberg in the middle east?
To góra lodowa, a my płyniemy wprost na nią.
It's an iceberg, and we're headed right for it.
Przez stulecia dryfował wewnątrz układu słonecznego jak góra lodowa w oceanie przestrzeni międzyplanetarnej.
It had been drifting for centuries through the inner solar system like an iceberg in the ocean of interplanetary space.
To góra lodowa, czekająca na Titanica.
Kate is an iceberg waiting for the Titanic.
Uważam, że to drętwa góra lodowa.
I think she is a humourless ice queen.
Murdoch nagle wpatruje się góra lodowa prawo w dół beczka.
Murdoch is suddenly staring an iceberg right down the barrel.
Teoretycznie góra lodowa mogłaby dryfować z Karaibów i straciłaby zaledwie 1/3 swojej masy.
According to the theory, the iceberg could come from the Caribbean and then loses only 1/3 of its mass.
Kiedy góra lodowa topi się wdycham jej antyczną atmosferę.
As an iceberg melts, I am breathing in its ancient atmosphere.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 76. Pasujących: 63. Czas odpowiedzi: 57 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo