Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "głód" na angielski

Zobacz także: wielki głód
Wyszukaj głód w: Definicja Synonimy
hunger
famine
starvation
starving
munchies
hungry
thirst for
craving
starve
withdrawal

Sugestie

Długo jechałem i zgromadziłem potężny głód.
I've ridden a long way and amassed a powerful hunger.
Wyeliminowaliśmy głód, pragnienie, potrzebę posiadania.
We've eliminated hunger, want, the need for possessions.
Przez kilka lat Morioka cierpiało głód.
For several years Morioka had suffered a harsh famine.
Poprzez głód i suszę w najsłabszym uzbrojeniu...
Through famine, drought, under the weakest armed.
Przeżyliśmy katastrofę lotniczą, głód i lawinę...
That we have survived a plane crash, starvation and an avalanche...
Ponad miliard ludzi cierpi obecnie głód.
More than a billion people are currently suffering from starvation.
Nie chcesz herbatnika, bo zaspokoiłeś swój głód.
You didn't want the biscuit because you satisfied your hunger.
Panie Przewodniczący! Miliard ludzi na świecie cierpi głód.
Mr President, a billion of the world's people are suffering hunger.
Tymczasem głód i pragnienie was osłabią.
In the meantime, hunger and thirst will weaken you.
Jest tylko jeden sposób by zakończyć głód.
There is only one way to end the starvation.
To rozwiązanie na głód i ubóstwo.
This is the solution to hunger and poverty.
Rozwój określiłbym jako rosnący głód, nieopisany apetyt myśliwego.
I would describe the development as a growing hunger, an insatiable appetite for the hunted.
Teraz mam moc większą aniżeli głód.
I now have a power stronger than hunger.
Nie byłem torturowany... Może jedynie przez nudę i głód.
I haven't been tortured... except by boredom and hunger.
Czerwoni kłamią mówiąc, że w Hiszpanii panuje głód...
Captain! The Reds lie when they say there's hunger in Spain...
Na powierzchni - strach i głód.
On the surface, there is hunger and fear.
Być może piłka nożna jest również instynktem tak samo starym jak głód.
Maybe playing soccer is also an instinct as ancient as hunger.
To białe mięso które łagodzi głód i nie smakuje zbyt źle.
It's white meat that eases hunger and doesn't taste too bad.
Ty dałeś mi ten głód i zrobiłeś ze mnie potwora.
You gave me this hunger, you made me a monster.
Być może głód oczyszcza moje myśli.
Maybe the hunger is clearing my thoughts.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1075. Pasujących: 1075. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo