Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "gałka muszkatołowa" na angielski

Wyszukaj gałka muszkatołowa w: Definicja Synonimy
A pachniała jak... cynamon i gałka muszkatołowa.
And she smelled like... cinnamon and nutmeg.
Palili kadzidło, które pachniało jak gałka muszkatołowa.
They burned incense that smelled like nutmeg.
Wiele z nich tradycyjnie wykorzystuje się jako żywność lub składnik żywności (na przykład bazylia, gałka muszkatołowa, anyż).
Many of them are traditionally used as food or food ingredients (such as basil, nutmeg and aniseed).
Muszę Cognac, gałka muszkatołowa, trufle, chleb, boczek.
I'll need Cognac, nutmeg, truffles, bread, bacon.
Od lipca 2012 r. również gałka muszkatołowa z Indonezji została poddana zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych w odniesieniu do aflatoksyn.
Since July 2012, nutmeg from Indonesia has also been subject to an increased level of official controls regarding aflatoxins.
gałka muszkatołowa pochodząca lub wysyłana z Indonezji. ;
nutmeg originating in or consigned from Indonesia.';
Zioła i przyprawy - na przykład bazylia, gałka muszkatołowa, anyż i inne - były spożywane przez ludzi przez wieki, bez zauważalnie negatywnych skutków.
These herbs and spices - for examples basil, nutmeg, aniseed and others - have been consumed by people for centuries without noticeably bad effects.
Jednak od niepamiętnych czasów bez żadnych problemów używamy przypraw takich jak bazylia, estragon czy gałka muszkatołowa do przygotowywania posiłków, jednak oczywiście tylko w małych, bezpiecznych dawkach.
Yet we have been using herbs and spices such as basil, tarragon and nutmeg in the preparation of our food since the year dot without any problems, but only in small, safe doses, of course.
Orzeszki ziemne z Brazylii oraz Capsicum annuum i gałka muszkatołowa z Indii już od stycznia 2010 r. podlegają takiemu zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych w odniesieniu do obecności aflatoksyn.
Groundnuts from Brazil and Capsicum annuum and nutmeg from India are already subject to such an increased level of official controls since January 2010 as regards the presence of aflatoxins.
Jeśli powiem "gałka muszkatołowa" to ona się obudzi i zacznie krzyczeć?
Like, if I say "nutmeg," will she wake up and start screaming?
I powtarasz słowa "gałka muszkatołowa" 7 razy.
AND RECITE THE WORD "NUTMEG" SEVEN TIMES.
sproszkowane goździki 1,5 %, sproszkowany cynamon 10 %, sproszkowana gałka muszkatołowa 1,5 %, sproszkowana cebula 5 %, sproszkowane ziele angielskie 2 %, sproszkowana skórka pomarańczowa 5 %, sproszkowana mięta pieprzowa 12,5 % i sproszkowany rumianek 12,5 %.
Clove powder 1,5 %, cinnamon powder 10 %, nutmeg powder 1,5 %, onion powder 5 %, pimento powder 2 %, orange peel powder 5 %, peppermint power 12,5 % and chamomile powder 12,5 %.
Gałka muszkatołowa, i nie przejmuj się Taylor.
Nutmeg, and don't worry about taylor.
Gałka muszkatołowa, cynamon, renifer w pudrze?
I mean, nutmeg, cinnamon, powdered reindeer?
Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe
Nutmeg, mace and cardamoms, raw
Zmielone białe dzieci i gałka muszkatołowa.
Ground-up white babies and nutmeg.
Siekana gałka muszkatołowa, zamiast zmielonej.
Minced nutmeg instead of ground.
Wystarczy śmietana, gałka muszkatołowa...
It only takes cream, nutmeg...
Myristica fragrans (gałka muszkatołowa)
Myristica fragrans (nutmeg)
Podstawowymi składnikami do fachowego przyrządzenia tostów francuskich są chleb, jaja, mleko, esencja waniliowa, olej lub masło klarowane, cynamon, gałka muszkatołowa, cukier puder i jaja.
The key ingredients of restaurant-quality French toast are bread, eggs milk, vanilla extract, oil or melted butter, cinnamon, nutmeg, powdered sugar and eggs.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 45. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 56 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo