Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "gadanie o" na angielski

Wyszukaj gadanie o w: Definicja Synonimy
talk about
talk of
stuff about
business about
talking about
talkin' about
Całe to gadanie o pieniądzach przyprawia mnie o ból głowy.
All this talk about money is giving me a migraine.
I to gadanie o lamach mających setki lat.
All this talk about lamas being hundreds of years old.
Tradycyjne francuskie gadanie o pretekście i poddaniu.
It's the usual French talk of stall and surrender.
Całe to gadanie o obronie Wikingów.
All this talk of wanting to protect the Vikings.
Twoje gadanie o jabłkach to tylko słowa.
I reckon the stuff about the apples is just words in your mouth.
Naprawdę wierzysz w to gadanie o równoległych wszechświatach?
Do you really believe this stuff about parallel universes?
Nuży mnie to gadanie o skażonej krwi.
All this talk of tainted blood is wearisome.
Przez to gadanie o strajkach musiałem poradzić się bankiera czy sprzedawać moje aktywa.
With this talk of strikes, I thought I'd check with my banker whether I should sell up my property.
Przez to gadanie o grzeszeniu chce mi się pić.
All this talk of sinning is making me thirsty.
Całe to gadanie o tonącym okręcie to zwykła propaganda.
All this talk of a sinking ship is just propaganda.
Całe to gadanie o pieniądzach i dojazdach.
All this talk about money and bus rides.
Dwight, jestem zajęty, nie mam czasu na gadanie o kablach.
Dwight, I'm really busy. I can't talk about this anymore.
Całe to gadanie o potworach i Midian.
All that talk about monsters in Midian.
Obrzydło mi to ciągłe gadanie o miłości.
This continuous talk of love makes me hate the word.
Wszystko co zrobiłeś to zjedzenie moich chrupek i gadanie o dziwnych rzeczach.
All you've done Is eat all my snacks and talk about weird stuff.
To całe szalone gadanie o posągu.
All that crazy talk about the statue.
To całe gadanie o ślubach czyni mnie niecierpliwym.
All this talk of weddings is making me impatient.
To gadanie o dyscyplinie i szkoleniu wydawało mi się takie staromodne.
That talk about discipline and training was so old-fashioned.
Całe to gadanie o walce, nic dziwnego, że wyjechał.
All this talk about fighting, no wonder he's gone.
To gadanie o planach i wydorośleniu to lipa.
All this talk about plans, about growing up, it's a routine.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 174. Pasujących: 174. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo