Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "gaz łzawiący" na angielski

Wyszukaj gaz łzawiący w: Definicja Synonimy
tear gas
teargas
can of Mace
Dobra, znaleźliśmy fosfan i gaz łzawiący na plastikowym brezencie.
All right, so we found phosphene and tear gas on the plastic tarp.
Żołnierze Marines wykorzystali gaz łzawiący, - żeby rozproszyć tłum irańskich studentów, - lecz to nie wystarczyło.
United States Marine Corps guards used tear gas to try to disperse the mob of Islamic students, but that wasn't enough.
Mikrofilmy, gaz łzawiący, podwójni agenci,
Yes, microfilm, teargas, double agents,
Sięgnął i wyciągnął gaz łzawiący... i spryskał mnie prosto w oczy.
Then he reached behind and pulled out a can of Mace... and sprayed it right in my eyes.
Mam tu gaz łzawiący.
I have a can of Mace!
I nagle otwierają się frontowe drzwi i pokój wypełnia gaz łzawiący.
Suddenly, the front door comes down and the room fills with tear gas.
Wpuścisz gaz łzawiący, to zacznę ich usuwać.
You send in tear gas, I start popping 'em.
Don, jesteśmy gotowi wstrzelić gaz łzawiący przez boczne okno.
Don, we got tear gas set to get clear shot through a side window.
Nigdy nie zapominasz, pierwszego/narażenia na gaz łzawiący.
You never forget your first exposure to tear gas.
Wdmuchują do budynków gaz łzawiący, żeby upewnić się, że w środku nikogo nie ma.
They shoot tear gas into the buildings to make sure no one's left inside.
Agenci FBI udaremnili atak złodziei, wykorzystując do tego paralizatory, gaz łzawiący i pistolety maszynowe.
As FBI agents thwarted robbers wielding tasers, tear gas And machine guns.
stosować gaz łzawiący aby rozproszyć tłum... w co sił bezpieczeństwa Rzecznik określić jako...
used tear gas to disperse the crowd... in what a security forces spokesperson described as...
Taran policyjny, wojskowy gaz łzawiący, i granatnik?
A breaching ram, military-grade tear gas, and a grenade launcher?
lotne estry kwasu bromooctowego są używane jako gaz łzawiący;
Whereas the volatile esters of bromaocetic acid are used as tear gas;
Strzelali gumowymi kulami i puszczali gaz łzawiący, ale nikomu nic sie nie stało.
They shot rubber bullets and some tear gas... but no one was hurt.
Jeśli tego ci mało są jeszcze mikrofony, fotokomórki, maty wrażliwe na dotyk, detektory ruchu, gaz łzawiący, a nawet termostaty, które wykryją najmniejszy wzrost temperatury.
If that isn't enough, there's microphones, electric eyes, pressure-sensitive mats, vibration detectors, tear gas, and even thermostats that detect the slightest rise in temperature.
Według relacji porywacze wstrzelili przez otwarte drzwi gaz łzawiący.
According to reports the kidnappers shot the doorman with tear gas
Urządzenia przenośne zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów tłumienia zamieszek lub samoobrony wykorzystujące substancje obezwładniające (takie jak gaz łzawiący lub pieprzowy w aerozolu) oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty.
Portable devices designed or modified for the purpose of riot control or self-protection by the administration of an incapacitating substance (such as tear gas or pepper sprays), and specially designed components therefor.
Ponad 30 tysięcy oficerów policji i specjalnych jednostek wojskowych, armatki wodne i gaz łzawiący zostały skierowane przeciwko pracownikom na ulicach przy placu Taksim w Stambule i w siedzibie stowarzyszenia robotników DISK.
Mr President, more than 30 thousand police with special military units, water cannons and tear gas have set about beating and butchering workers in the streets around Taksim Square in Istanbul and the headquarters of the workers' confederation DISK.
Mają policję i wojsko, mają gaz łzawiący i pistolety maszynowe.
They have the police and the military and tear gas and machine guns.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 108. Pasujących: 108. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo