Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "gdzieś" na angielski

Wyszukaj gdzieś w: Definicja Synonimy

Sugestie

Laboulaye musiał gdzieś tutaj zostawić wskazówkę.
[Ben] Laboulaye had to leave a clue somewhere on here.
Nie, ułóżmy ją gdzieś indziej.
No, let's put her somewhere else.
Chciałbym Cię gdzieś zabrać na randkę.
I want to take you out on a date.
Nie pamiętam kiedy ostatnio wychodziliście gdzieś.
Can't remember the last time I saw you out.
Chciałem zobaczyć pana gdzieś poza szkołą.
I just wanted to see you someplace other than school.
Według plakatów za 30 minut musisz gdzieś być.
If I read the posters correctly, you got someplace to be in 30 minutes.
Nazwisko z pewnością gdzieś jest zapisane.
I'm sure the name's on the list somewhere.
Prezydencka córka jest gdzieś w Białym Domu.
The president's daughter is somewhere in the white house.
Wybieram się gdzieś z Patrickiem, zaraz wyjeżdżamy.
I'm going somewhere with Patrick and we're leaving right now.
Chwila, mam to gdzieś zapisane.
Hang on, I've got it written down here somewhere.
Powinniśmy znaleźć jakieś schronienie na noc... gdzieś.
We should find some shelter for the night... somewhere.
On jest gdzieś w jakimś korporacyjnym biurze.
He's, like, in some corporate office somewhere.
Mieszka gdzieś w sekcji D5 Olimpii.
He's living somewhere in section D5 of Olympia.
Powinniśmy pójść gdzieś indziej, znam jedno miejsce.
Should we go somewhere else? I know a place.
Boże, tak cudownie byłoby gdzieś pojechać.
God, it would be nice to go somewhere.
Ważne, iż KAOS podłożył bombę gdzieś w L.A.
What is important is that KAOS has planted a bomb somewhere in Los Angeles.
Właściwie, wolałabym gdzieś pójść poszaleć.
Actually, I think I want to stay out tonight.
Zerwała z nim kiedy gdzieś jechali.
She broke up with him while they were driving somewhere.
Zatrzymajmy się gdzieś ja chcę trochę czekolady.
Let's stop somewhere so that I can get some chocolate.
Parkują te rzeczy... gdzieś za stodołą.
They parked them things... out by the barn.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 26186. Pasujących: 26186. Czas odpowiedzi: 123 ms.

gdzies 387

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo