Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "gdzieś z tyłu" na angielski

Wyszukaj gdzieś z tyłu w: Definicja Synonimy
out back
in the back
Jest gdzieś z tyłu, czy...
Is she out back, or...?
Jest gdzieś z tyłu.
He's out back.
Muszą parkować gdzieś z tyłu.
He must be parked out back.
Wszystko dzieje się, gdzieś z tyłu.
Then everything happens in the background somewhere.
Oni muszą być tam gdzieś z tyłu, po prawej.
They've got to be right back there somewhere.
Dopilnuj, żeby na zdjęciu grupowym stała gdzieś z tyłu.
Make sure she's in the back for the group photo.
Mógł siedzieć gdzieś z tyłu, z mojej prawej strony.
He may have been sitting right behind me.
Och. Połóż je gdzieś z tyłu.
Just put them in the back someplace.
Chciałam, żeby był pochowany w dobrej części cmentarza, nie gdzieś z tyłu ze wszystkimi grzesznikami.
I wanted him buried in the good part of the cemetery... not in the back, with all the sinners.
Mogłbym posłuchać cię gdzieś z tyłu, na przykład podczas bisu.
You know, just somewhere in the background listening, in the chorus, for example.
To tak jakby świat zostawił cię gdzieś z tyłu, bez niczego.
It's like the world have left you behind with nothing.
Myślę, że twoi koledzy ze szkoły, woleliby siedzieć gdzieś z tyłu.
I just think your college friends would prefer to sit somewhere in the back.
A fakt, że możesz zrobić to jeszcze raz siedzi gdzieś z tyłu mojej głowy.
And the fact that you could do that again sits in the back of my head somewhere.
Osobiście wolę siedzieć gdzieś z tyłu z drinkiem, gdy ktoś inny je obserwuje.
Personally, I love sitting back with a drink while someone else watches them play.
Włóż je do szafy, gdzieś z tyłu.
Put 'em in the closet, tuck 'em in the back.
Może nasz przyjaciel chowa się gdzieś z tyłu.
Będzie gdzieś z tyłu, z dala od Boga, daleko od całej akcji.
He'll be in the back, away from god, far from the action.
Jedyne, co słyszę to muzyka gdzieś z tyłu.
All that I can hear Is music from the back
Jest tu już tak długo, że powinna być gdzieś z tyłu.
It's been here so long it's bound to be at the back, isn't it?
Czy nie możemy mu zwyczjanie załatwić mu przepustki, by mógł usiąść gdzieś z tyłu?
Can we not just get him a pass and he can sit up in the back?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 39. Pasujących: 39. Czas odpowiedzi: 49 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo