Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "giełda papierów wartościowych" na angielski

Wyszukaj giełda papierów wartościowych w: Definicja Synonimy
stock exchange
Taką giełdą może być uznana giełda papierów wartościowych lub inna forma rynku wtórnego.
Such an exchange may be a recognised stock exchange or any other form of secondary market.
ATT, Panie Blum, Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych
ATT, Mr. Blum, New York Stock Exchange.
Estonia | 1.Giełda Papierów Wartościowychrynek głównyrynek inwestorówrynek papierów dłużnychrynek funduszy powierniczych | Giełda Papierów Wartościowych w Tallinie | Estoński Urząd ds. Nadzoru Finansowego |
Estonia | 1.Stock ExchangeMain listInvestor ListList for debt instrumentsList for Fund shares | Tallinn Stock Exchange | Estonian Financial Supervision Authority |
Republika Czeska | 1.rynek podstawowy | 1-4 Praska Giełda Papierów Wartościowych | Czeska Komisja Papierów Wartościowych wydaje zezwolenia organizatorom rynków regulowanych. |
Czech Republic | 1.Main Market | 1- 4 Prague Stock Exchange | Czech Securities Commission authorises organisers of Regulated Markets |
Cypr | Cypryjska Giełda Papierów Wartościowych | Cypryjska Giełda Papierów Wartościowych | Cypryjski Urząd ds. Papierów Wartościowych i Giełd |
Cyprus | Cyprus Stock Exchange | Cyprus Stock Exchange | Cyprus Securities and Exchange Authority |
system transportu zawiódł i giełda papierów wartościowych załamała sie zupełnie.
The system of transport has failed and the stock exchange fell completely.
Kiedy giełda papierów wartościowych w Nowym Jorku została ponownie otwarta po 11 września, akcje Dow Jones spadły do 685 punktów.
When the New York Stock Exchange reopened after 9-11, the Dow Jones dropped nearly 685 points.
Giełda papierów wartościowych, na której składany jest lub będzie składany wniosek o dopuszczenie do publicznego obrotu.
The stock exchanges where admission to official listing is or will be sought.
Łotwa | Giełda Papierów Wartościowych w Rydze | JSC Rigas Fondu Birza | Komisja ds. Rynku Finansowego i Kapitałowego |
Latvia | Riga Stock Exchange | JSC Rigas Fondu Birza | Financial and Capital Market Commission |
Słowenia | 1.Borzna kotacija (rynek urzędowy) | Giełda Papierów Wartościowych w Lublanie | Agencja Rynków Papierów Wartościowych |
Slovenia | 1.Borzna kotacija (Official Market) | Ljubljana Stock Exchange | Securities Markets Agency |
Norwegia | Giełda Papierów Wartościowych w Oslo rynek akcjirynek instrumentów pochodnychrynek obligacji | Oslo Břrs ASA | Kredittilsynet (Norweska Komisja ds. Bankowości, Ubezpieczeń i Papierów Wartościowych) |
Norway | Oslo Stock Exchange Equity MarketDerivatives MarketBonds Market | Oslo Brs ASA | Kredittilsynet (The Banking, Insurance and Securities Commission of Norway) |
A giełda papierów wartościowych?
A giełda papierów wartościowych?
Polska | 1.Rynek podstawowy | 1 i 2 Warszawska Giełda Papierów Wartościowych | Komisja Papierów Wartościowych i Giełd |
Poland | 1.Rynek podstawowy (Main Market) | 1 and 2 -Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie (Warsaw Stock Exchange) | Komisja Papierów Wartościowych i Gield (Polish Securities and Exchange Commission) |
Słowacja | 1.Rynek papierów wartościowych notowanych na giełdzierynek podstawowyrynek równoległynowy rynek | Giełda Papierów Wartościowych w Bratysławie | Urząd ds. Rynku Finansowego |
Slovak Republic | 1.Market of Listed SecuritiesMain Listed marketParallel Listed MarketNew Listed Market | Bratislava Stock Exchange | Financial Market Authority |
Malta | Maltańska Giełda Papierów Wartościowych | Maltańska Giełda Papierów Wartościowych | Finansinspektionen (Urząd ds. Nadzoru Finansowego) |
Malta | Malta Stock Exchange | Malta Stock Exchange | Malta Financial Services Authority |
Giełda papierów wartościowych upadła.

Pozostałe wyniki

Dzięki skradzionym serwerom, bank stał się czarno-rynkową giełdą papierów wartościowych.
Using the stolen servers, turning itself into the bank is basically a black market stock exchange, terrorists, and rogue nations.
wiecie, istnieje taka unikalna hybryda systemu monetarnego i wolnorynkowego nazywana giełdą papierów wartościowych, która, jak wiecie, zamiast produkować rzeczywiste dobra kupuje tylko i sprzedaje same pieniądze.
you see- there's this unique hybrid of the monetary and market system called the stock market which rather than, you know, actually produce anything real they just buy and sell money itself.
Co z tą giełdą papierów wartościowych?
How about that stock market?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3299. Pasujących: 17. Czas odpowiedzi: 137 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo