Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "godny szacunku" na angielski

Wyszukaj godny szacunku w: Definicja Synonimy
respectable
Pragnę więc pogratulować mieszkańcom Republiki Zielonego Przylądka, ich rządowi oraz ich partiom politycznym z tego tytułu, gdyż udało im się podjąć działania w sposób odpowiedzialny i godny szacunku: ten portugalskojęzyczny kraj stanowi dzisiaj przykład dla innych krajów najsłabiej rozwiniętych.
I would therefore congratulate the Cape Verdean people, their government and their parties on this, as they have been able to take action in a responsible and respectable manner: this Portuguese-speaking country is today an example to be followed by the LDCs.
"Agnostyk" odparł Aveling, "to po prostu"ateista" godny szacunku, a "ateista" to po prostu "agnostyk" napastliwy".
"'Agnostic, '" retorted Aveling, "was simply 'atheist' writ respectable, and 'atheist' was simply 'agnostic' writ aggressive."
Tuan to człowiek mężny... godny szacunku.
A Tuan is a man of bravery... a man to respect.
Dobry przeciwnik, godny szacunku, i szanuję cię.
A fine adversary... one to respect, and i do.
A Danceny to godny szacunku młody człowiek.
And Danceny is an entirely respectable young man.
Jutro... czy przetrwamy pokaz godny szacunku?
Tomorrow... can we survive a respectable showing?
Staramy się o to, by Parlament wspierał nasze wysiłki na rzecz zapewnienia, że Unia Europejska postrzegana będzie jako odpowiedzialny i godny szacunku uczestnik w regionie arktycznym.
We seek support from Parliament for our efforts to ensure the European Union is recognised as a responsible and respected player in the Arctic.
Instytucje oraz pracodawcy przestrzegający Kodeksu Postępowania będą otwarcie wywiązywać się ze zobowiązania do postępowania w sposób odpowiedzialny i godny szacunku oraz zapewnią naukowcom sprawiedliwe warunki ramowe z wyraźnym zamiarem wniesienia wkładu w rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Institutions and employers adhering to the Code of Conduct will openly demonstrate their commitment to act in a responsible and respectable way and to provide fair framework conditions to researchers, with a clear intention to contribute to the advancement of the European Research Area.
Ale nie jesteś godny szacunku, jeżeli nie masz tego pod kontrolą.
But You Are Not The Man I On Occasion Pretend To Respect
To zawód godny szacunku.
Th-That's, that's an honourable profession.
To zawód godny szacunku.
Look, I'm a paid informer!
Zrób zaszczyt szwagrowi, to człowiek godny szacunku.
To reżim chiński udowodnił, że nie jest przekształcić tego kraju w godny szacunku i wpływowy podmiot na arenie międzynarodowej.
It is the Chinese regime that has shown itself incapable of turning its country into a respectable and influential power on the international stage.
Godny szacunku właściwych ludzi.
Respectful of the right men.
Godny szacunku, smażony kurczak Sammy
A respectable fried chicken Sammy

Pozostałe wyniki

Twierdzisz, że nie jestem godny tego szacunku?
Are you saying I'm not worthy of that respect?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 15. Czas odpowiedzi: 49 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo