Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "godzina" na angielski

Wyszukaj godzina w: Definicja Synonimy

Sugestie

godziną 500
151
Jeszcze godzina i byłoby za późno.
Another hour, she'd be well into the change.
Jeszcze godzina i będą gotowe do startu.
Another hour and she'll be ready to launch.
Została nam tylko godzina i 27 minut.
Well, I've been right here, any time you wanted to come.
Prawdopodobna godzina jej śmierci to około 22.
The estimated time of her death is about 10 p.m.
Tłum czeka tutaj z godzina szósta rano.
The crowd are waiting here from six o'clock in the morning.
Jest już prawie 11 godzina na zachodnim wybrzeżu.
It's almost eleven o'clock on the West Coast.
To moja ulubiona godzina w tygodniu.
This is my favourite hour of the week.
Jeszcze godzina i chyba odłożyłbym słuchawkę.
Another hour and I would have thought about hanging up...
To moja najmniej ulubiona godzina w miesiacu.
This is my least favorite hour of the month.
Maszynista Rourke, 1 godzina 37 minut.
Machinist Mate Rourke, one hour, thirty-seven minutes.
Chyba 13 godzina jest jak pączki.
I guess the 13th hour's free, like donuts.
Każda godzina naraża więcej ludzi na niebezpieczeństwo.
Every hour that passes, we put more people in danger.
Bieżąca data i godzina urządzenia rejestrującego.
The current date and time of the recording equipment.
To nie była moja najlepsza godzina.
This hasn't exactly been my finest hour.
Oto wasza godzina radości i melodii.
This is your hour of mirth and me/ody.
Data i godzina ważności czynności ratingowej.
The date and time of validity of the action.
Właśnie ominęła cię fascynująca godzina megalitomanii.
You Just Missed A Fascinating Hour On Megalithomania.
Potem pierwsza godzina nie jest bezpłatna.
After that, the first hour's no longer free.
Data i godzina rozpoczęcia zakontraktowanego przesyłu.
Date and time of the start of the transportation transaction runtime.
Przesłuchanie Annika Bengtzon, Czwartek 10 grudzień, godzina 23.40.
Interrogation of Annika Bengtzon, Thursday 10 December, time... 23.40.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3151. Pasujących: 3151. Czas odpowiedzi: 98 ms.

godziną 500

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo