Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "godzina policyjna" na angielski

Wyszukaj godzina policyjna w: Definicja Synonimy
Obowiązuje godzina policyjna i to będzie niebezpieczne.
The town is under curfew and it will be dangerous.
Była prawie godzina policyjna i było dużo presji.
It was almost curfew, and there was a lot of pressure.
Ale ja już muszę iść, i zbliża sę godzina policyjna.
But I have to go home, and it's almost time for the curfew.
Daj znać, jak skończy ci się godzina policyjna.
Listen, when your curfew ends, give me a call.
Całodobowa godzina policyjna sprawiła, że wszystko zamarło.
The 24-hour curfew had shut everything down.
Od dzisiejszej nocy, W Camelot będzie obowiązywać godzina policyjna.
From tonight, Camelot will be under curfew.
Jest godzina policyjna, idź do domu.
It's curfew, go home.
Sama godzina policyjna nie powstrzyma morderstw i właśnie dlatego poprosiłem o spotkanie z panią.
And curfew alone won't hold murder at bay, which is why I've asked you to meet me here tonight.
Uważaj na siebie tam jest godzina policyjna i wszystko.
But you be careful out there with curfew and all.
Bo już prawie północ, a to moja godzina policyjna.
It's almost midnight, and that's my... curfew.
Uzbrojona straż, obligatoryjna godzina policyjna i drut kolczasty.
Armed guards, mandatory curfew and barbed wire.
W weekend godzina policyjna o 01:00 w nocy.
A weekend curfew of 1:00 a.m.
Nauczyliście się co oznacza godzina policyjna?
Have we learned what curfew means?
O 23:00 zacznie się godzina policyjna.
There'll be an 11:00 curfew.
Żadnych chłopców w sypialni, podczas tygodnia godzina policyjna zaczyna się o 21, w weekendy macie czas do północy.
No boys in this bedroom, ever. 9:00 curfew on weekdays, midnight on weekends.
Więc twoja godzina policyjna zjadła jego pracę?
So your curfew ate his homework?
Teraz jest godzina policyjna w efekcie... [Nadal niewyraźnie] [Dramatyczna muzyka]
Curfew is now in effect... [continues indistinctly] [dramatic music]
Co ty tu robisz, przecież jest godzina policyjna.
What are you doing out after the curfew?
Żadnej ciepłej wody, żadnej telewizji i od 8:00 wieczorem godzina policyjna dla całej akademii!
No hot water, no television... and an 8:00 p.m. Curfew for the entire academy!
Prace domowe, godzina policyjna... prace!
Chores, curfew, the works!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 170. Pasujących: 137. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo