Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "godzina szczytu" na angielski

Wyszukaj godzina szczytu w: Definicja Synonimy
rush hour
Tak brzmi godzina szczytu w Kigali.
Those are sounds of rush hour in Kigali.
To jest godzina szczytu tu, wiesz.
This is rush hour here, you know.
Jest godzina szczytu, a ja zdobyłam taksówkę.
It's rush hour, and I got a cab.
Jak może być godzina szczytu na Majorce?
How can they have a rush hour in Mallorca?
Poranna godzina szczytu, na zewnątrz jest bardzo zimno.
It's morning rush hour. It's very cold outside.
Godzina szczytu w downtown w Seattle spowodowała dzisiaj zastój Bo strajkujący kierowcy autobusów wyszli na ulice by ich usłyszano.
Rush hour in downtown Seattle has ground to a halt today as striking bus drivers take to the streets to make their voices heard.
Pewnie tutaj to godzina szczytu.
And apparently that was rush hour.
To była godzina szczytu.
It was rush hour.
To nie jest godzina szczytu.
This isn't rush hour.
Godzina szczytu w Londynie.
Rush hour in London.
Jest godzina szczytu, nadjeżdża Bronx Express.
Look, it's the rush hour, the Bronx Express is just pulling in.
Sierżancie, zaczyna się godzina szczytu.
Sergeant, we got rush hour coming.
Jordie, widzę jak się tworzy kolejka a nie jest to nawet godzina szczytu.
Jordie, I see a lineup forming and it's not even rush-hour.
To dla Frankiego godzina szczytu.
This is one of Frankie's peak hours.
Tak, to godzina szczytu.
Zaczyna się godzina szczytu.
Start of rush hour.
Albo korek, albo godzina szczytu, albo całe miasto zatkane.
It's either bad traffic, peak traffic or slit-your-wrist traffic.
Godzina szczytu w Nowym Jorku.
New York during rush hour.
To, co pani teraz widzi, to godzina szczytu i spor miejsc jest wolnych.
I mean what you see now, it's like the busiest time and there's a lot of machines open.

Pozostałe wyniki

Tylko godzina do szczytu, kapitanie.
Just once more around to the top, Captain.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 19. Czas odpowiedzi: 24 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo