Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "godziny odwiedzin" na angielski

Wyszukaj godziny odwiedzin w: Definicja Synonimy
visiting hours
visiting hour
Wrócę, kiedy godziny odwiedzin się skończą.
I'll be back after visiting hours are over.
Ale godziny odwiedzin już się skończyły, proszę przyjść później.
But visiting hours are over... please come later.
Sorry że przeszkadzam, ale godziny odwiedzin się skończyły.
Sorry to break this up, but visiting hour is over.
Godziny odwiedzin się kończą.
Visiting hour's almost over.
Panie Balboa, godziny odwiedzin już minęły.
Mr Balboa, visiting hours are over.
Mamy izbę przyjęć i godziny odwiedzin.
We have admissn and release forms, visiting hours.
Nie cierpię przerywać tych czułych momentów, ale godziny odwiedzin już się skończyły.
I hate to break up this hallmark moment, but visiting hours are over. Okay.
Ma'am, godziny odwiedzin sie skończyły.
Ma'am, visiting hours are over.
Wiem, że jeszcze za wcześnie na godziny odwiedzin.
I know it's early for visiting hours.
Gdy tam dojedziemy, skończą się godziny odwiedzin.
By the time we get there visiting hours will be over.
Uwaga... godziny odwiedzin kończą się za pięć minut.
Attention... visiting hours end in five minutes.
Kapitanie, godziny odwiedzin już minęły!
Captain, visiting hours are over!
Ale godziny odwiedzin są miedzy 16 a 19.
But visiting hours are from 4 to 7.
Ale godziny odwiedzin są miedzy 16 a 19.
The visiting hours are from 16 to 19.
Po pierwsze, to nie są godziny odwiedzin
Well, for one thing, it's not visiting hours.
Chcesz zobaczyć, jak szybko zredukuję ci godziny odwiedzin do zera?
Want to see how fast I can get your visiting hours down to zero?
I nie wiesz jak to jest spać siedząc w szpitalnej sali... przez dwa miesiące trzymać jej rękę, bo lekarze widzą w twoich oczach, że określenie "godziny odwiedzin" cię nie dotyczy.
And you wouldn't know about sleepin' sittin' up in a hospital room... for two months, holding her hand, because the doctors could see in your eyes... that the terms "visiting hours" don't apply to you.
Oni są tak dokładni jeśli chodzi o godziny odwiedzin
They're so particular about visiting hours.
Co mówi o mnie fakt, że znam na pamięć tutejsze godziny odwiedzin?
What does it say about my life that I know Tarrytown Psychiatric's visiting hours by heart?
Możesz odwiedzić tylko w godziny odwiedzin, i wtedy i tylko wtedy, gdy osoba chce cię widzieć.
You can only visit during visiting hours, and if, and only if, the person wants to see you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 59. Pasujących: 59. Czas odpowiedzi: 52 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo