Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "godziny szczytu" na angielski

Wyszukaj godziny szczytu w: Definicja Synonimy
rush hour
peak hours
rush-hour traffic
Więc godziny szczytu zaczynają się za sześć godzin.
And rush hour starts in six hours.
Jeśli znowu coś spadnie, ponownie w godziny szczytu.
Is going to take a nose dive if we don't reopen by rush hour.
Poprzez zarządzającego infrastrukturą każde państwo członkowskie określa godziny szczytu w sprawozdaniu o stanie sieci.
Each Member State through the infrastructure manager shall define the peak hours in the network statement.
Znalezienie zdolności przepustowych dla obsługi 2,6 milionów z 3,7 milionów odwołanych lotów byłoby jednak możliwe, przyjmując mniej dogodne terminy (przesunięcie ruchu poza godziny szczytu) i lokalizacje (skierowanie ruchu na mniejsze lotniska).
However, it would be possible to find capacity for up to 2.6 of the 3.7 million unaccommodated flights by accepting less ideal times (push traffic of the peak hours) and places (push traffic to secondary airports).
Ciężko dziś wracać z lotniska, bo to godziny szczytu.
Traffic today at rush hour was bad at the airport.
Jedyną bardziej tłoczną porą dnia niż wczesny ranek... są wieczorne godziny szczytu, kiedy ludzie starają się wrócić do domu.
The only time busier than early morning... is evening rush hour when people are trying to get home.
Dwa tygodnie temu pojmowałem niebezpieczeństwo, jako... godziny szczytu na autostradzie I-405 w L.A.
Two weeks ago, my idea of danger was... rush hour on the 405.
Poranne godziny szczytu, to było to.
It was the morning rush hour, that was it.
To było jak tunel samochodowy w Tokyo w godziny szczytu
It was like a tokyo subway car at rush hour.
Kiedy w NY są godziny szczytu?
When's rush hour in New York City?
rano, godziny szczytu, przyszedł czas... aby rozkolportować gazetę.
A.M. RUSH HOUR, THIS IS THE TIME TO GET THE PAPERS OUT THERE.
Wiesz, Godziny Szczytu to pierwszy film Jackie'go Chan'a jaki widziałem.
You know, Rush Hour was the first Jackie Chan movie I ever saw.
Zamiast tego poszedłam na "Godziny szczytu 2".
Instead I go see Rush Hour 2.
"Godziny Szczytu 2", tylko tyle.
Rush Hour 2, that's all.
Jutro będę miał "Godziny Szczytu 2".
I'll have Rush Hour 2 tomorrow.
Mamy tylko "Godziny Szczytu 2".
We only have Rush Hour 2.
Zrób "Godziny Szczytu 6", co za różnica.
Make Rush Hour 6, whatever.
Godziny szczytu obowiązują tylko w dniach roboczych i ograniczone są do maksymalnie 3 godzin rano i 3 godzin po południu.
Peak hours shall apply only to working days and shall be limited to a maximum of 3 hours in the morning and to a maximum of 3 hours in the afternoon.
To niemal godziny szczytu.
It's almost rush hour.
Szefie, to godziny szczytu.
It's rush hour, boss.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 68. Pasujących: 68. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo