Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "gotować się" na angielski

boil
be preparing

Sugestie

Ci, którzy dopuścili się przemocy na bliźnich, wiecznie będą gotować się w przelanej przez siebie krwi.
Those who have done violence against others forever boil in the blood they have shed.
Jeśli Tom przekazał już informację Moskwie, mogą gotować się do ataku w tym momencie.
If Tom's already passed the information to Moscow, they could be preparing an attack as we speak. DADDY:
Powinniśmy gotować się na wojnę.
We should be preparing for the war.
Krążą i mogą gotować się do następnego podejścia.
They're circling and might be headed back for another run.
Pozwól mieszaninie gotować się przez minutę.
Allow the mixture to boil for about one minute.
Jesteś zbyt młody, by cały dzień gotować się w środku.
You're too young to be cooped up inside all day.
Każ ludziom gotować się do drogi.
Have the men prepare to march.
Morza powinny gotować się od ryb o tej porze roku.
The seas used to be boiling with fish this time of year.
Powinieneś gotować się na jutrzejsze spotkanie z Lobosem.
You should be getting ready for that meeting with Lobos tomorrow.
Rozkazałem wszystkim wstać i gotować się do skoku.
I had everybody standing up, ready to jump.
Barbie ma gotować się ze wszystkimi jej bliskimi przyjaciółmi.
Barbie is having a cook out with all of her close friends.
Moja babunia gotować się w domu.
My grandma be cookin' at home.
Można, jeśli pozwolić mu gotować się przez 2 godziny.
Apparently if you let it cook for two hours.
Zignorowałaś moją radę, i zamiast gotować się do wyjazdu, wciągnęłaś nas jeszcze głębiej w swoje bagno.
You have ignored my advice and, rather than prepare to leave, you have dragged us deeper into your mire.
Oddział, gotować się do ataku!
Detail, get ready to charge!
Kuchnia jest duża i, jeśli to pragnienie, można gotować się burza
The kitchen is big and, if it's your desire, you can cook up a storm!
Powinieneś był się powstrzymać, pozwolić gotować się jej we własnej winie, aż by się załamała.
You should have held out, made her stew in her own guilt until it broke her.
Powinieneś był się powstrzymać, pozwolić gotować się jej we własnej winie, aż by się załamała.
So really, you're coming out 10% ahead.
Jeśli lubisz gotować się burza, zarówno w domu, a następnie biorąc swoje dzieło do swoich znajomych, aby cieszyć się nim, będziesz chciałby dostać jeden z ochroną rozlania.
If you enjoy cooking up a storm both at home and then taking your masterpiece to your friends to enjoy it, you'll would like to get one with spill protection.
Gotować się, odjazd za 30 minut.
The bus leaves in 30 minutes, so gear up
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 28. Pasujących: 28. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo