Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "granica" na angielski

Wyszukaj granica w: Definicja Synonimy
limit
border
line
boundary
frontier
threshold
borderline
edge
free-at-frontier cut-off
ceiling
boundaries

Sugestie

granicą 2222
124
69
67
60
Zewnętrzna granica widocznych szczątków metalu w Hansen Building.
The outer limit of visible metal detritus at the Hansen building.
Musi być jakaś granica tego, jak chcesz, abym go zachęcała.
There must be a limit to how far you want me to go to induce him.
To północno-zachodnia granica naszego księstwa Madhavgarh'u.
This is the north-west border of our princely state of Madhavgarh.
Jeśli nie odpowiada wam taka granica...
If you object to this border...
Przekonanie i upór oddziela bardzo cienka granica.
There's a thin line between conviction and stubbornness.
Jest cienka granica pomiędzy klęską a zwycięstwem.
There's a fine line between winning and losing.
Jest cienka granica między przyjemnoci i bólu.
It's a fine line between pleasure and pain.
Istnieje cienka granica między wymuszeniem i negocjacjami.
There's a fine line between extortion and negotiation.
W przypadku publicznego nawoływania granica ta jest bardziej rozmyta.
In the case of public provocation, this line is more blurred.
To cienka granica, ale zostanę po właściwej stronie.
It's a fine line, - but I'll stay on the right side of it.
Istnieje cienka granica pomiędzy byciem opiekuńczym a nadopiekuńczym.
It turns out there's a very fine line between being protective and being overprotective.
Istnieje cienka granica między wariatami a resztą.
There's a thin line between crazy people and the rest of us.
Dowiedziałam się od faceta od śmieci że granica miasta przebiega właśnie tutaj.
I found out from the utilities guy the town line is right over there.
Ale jednocześnie, jest pewna granica i po prostu... nie mogę jej przekroczyć.
But, you know, at the same time, I have this line... and I just - I can't cross it.
Pamiętaj, że granica jest blisko.
Remember, the border's right there.
W Nowym Jorku jest wyraźna granica pomiędzy porządkiem i chaosem.
In New York City there is a fine line between law and chaos.
Na tę chwilę Szkocka granica to ruchome piaski.
At the moment, the scottish border is quicksand.
Oznacza to, że granica oznaczalności tejże metody powinna wynosić najwyżej 0,1 mg/kg.
This means that the method's quantification limit should be 0,1 mg/kg or less.
Jest pomiędzy tymi dwoma bardzo cienka granica.
Well, there's a fine line between the two.
W odniesieniu do wody pitnej proponowana granica oznaczalności nie może przekraczać 0,1 μg/l.
For drinking water the proposed limit of determination must not exceed 0,1 μg/l.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1235. Pasujących: 1235. Czas odpowiedzi: 92 ms.

granicą 2222

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo