Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "gruby" na angielski

Wyszukaj gruby w: Definicja Synonimy
fat
thick
big
heavy
chunky
pudgy
coarse
Fatty
Chunk
fat-ass
Topham
fatso

Sugestie

Siedział tam wielki gruby nastolatek, zupełnie zahipnotyzowany.
A giant, fat teenager was sitting there, mesmerized.
Jakiś gruby facet sypia z kierowniczką sklepu.
Some fat guy's sleeping with the store manager.
Miał złoty łańcuch gruby jak nić dentystyczna.
He had a gold chain as thick as floss.
W tym czasie olbrzymi lodowiec, gruby na kilometr, pokrywał tereny Nowej Anglii.
At this time, an immense glacier, over a mile thick, covered what is now New England.
To włos, jest zbyt gruby, by mógł być ludzki.
This is a hair, and it's way too big to be human.
Jeste gruby, czarny i brzydki.
You're too fat, black, and ugly.
Ojciec jest dość gruby, ale reszta...
Well, my father's pretty fat, but the rest of us is...
Kierowca ciężarówki i gruby właściciel baru na przystani... będą znakomitymi świadkami.
The truck driver, the fat saloon keeper down at the docks... they'll be effective witnesses.
Jeden gruby idealnie równoważy dwóch szczupłych.
The fat one balances the two skinny ones.
To gruby, chytry i cuchnący wielokrotny gwałciciel.
He's a fat, cunning, evil-smelling multiple rapist.
Byłem gruby, nie miałem przyjaciół.
I was fat, I had no friends.
Oczywiście byłem zbyt gruby by pracować w marketingu.
Obviously I was far too fat to work in marketing.
A ten gruby dzieciak zgubił kąpielówki.
And then the fat kid loses his swim trunks.
Jesteś Augustus Gloop, gruby Niemiec.
You're Augustus Gloop, the fat German boy.
Ale ten gruby Mongoł próbuje zostać Chińczykiem.
But the fat Mongol is trying to become Chinese.
Gdyby działały, nie byłby gruby.
If they did, he wouldn't be fat.
Jest więcej presji/niż jak jesteś gruby.
There's a lot more pressure than when you're fat.
Chyba, że mój gruby łeb ci zasłania.
Or maybe you can't see past my fat head.
So, Słuchajcie. mam duzy i gruby pomysł.
So, look. I've got a big, fat treat for y'all.
Jesteś gruby, bogaty, masz wrażliwość liberała.
You're fat. Wealthy. Liberal sensibilities.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1351. Pasujących: 1351. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo