Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "grupa krwi" na angielski

Wyszukaj grupa krwi w: Definicja Synonimy
blood type
blood group
type and cross
Ta sama grupa krwi, wszystko.
The same blood type, everything.
Więc to mężczyzna w średnim wieku, grupa krwi B Rh+.
So we're looking for a male in his forties, blood type B-positive.
Jedyne co się liczy to grupa krwi, wytatuowana pod waszym ramieniem.
All that matters is the SS blood group tattooed under your arm.
Potem ten salowy zobaczył mój tatuaż SS z grupa krwi.
Then the orderly saw this, my SS blood group letter.
Sprawdzić, czy jest już jego grupa krwi.
See if his type and cross is back yet.
Zdjęcia kręgosłupa, grupa krwi, 4 jednostki.
Cross-table C-spine, H and H type and cross 4 units.
I jego grupa krwi to "O".
And his blood type is O.
Jego grupa krwi jest bardzo rzadka.
His blood type's too rare.
Dziewczyna z Seishin, grupa krwi A, Ryby.
That one went to Seishin. Blood type A. Pisces... from Tottori prefecture.
Waga 56 kilogramów, grupa krwi O pozytywna.
Weight 56 kilogram, blood group O positive.
To ta sama grupa krwi, jak Flynna.
It's the same blood type as Flynn's.
Moja grupa krwi to A1B plus.
My blood group is A1B positive.
Jest tu jej grupa krwi i odciski palców.
It's got her blood type and fingerprints.
Ta sama grupa krwi: AB Rh-.
You two have the same blood type, AB with CMV negative.
Jest, Sally Jacobs, grupa krwi A Rh+.
Here it is! Sally Jacobs, blood group, A Positive.
Indywidualni dawcy mogą ominąć rejestr, ale jest wiele innych czynników... grupa krwi... Oddawałam już mu krew.
Individual donors can bypass the registry, but there are a lot of other factors... blood type... I've given him blood.
Wtedy, gdy dowiedziałam się, że moja grupa krwi nie pasuje do moich rodziców...
Of the day I found out that my blood type didn't match my parents'.
Wiemy, że twoja grupa krwi to B+.
We know that your blood type is b - positive.
Jest tak gruba, że jej grupa krwi to Ragu.
She's so fat, her blood type is ragu.
Jedyna grupa krwi jaką znaleziono na miejscu zbrodni to 0 plus.
The only blood type at the scene was O-positive.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 132. Pasujących: 132. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo