Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "grypa" na angielski

Zobacz także: ptasia grypa grypa ptaków
Wyszukaj grypa w: Definicja Synonimy

Sugestie

grypą 230
73
Martwi cię domniemana grypa panny Tyler.
Miss Tyler's alleged flu - it troubles you.
Nie witam się, świńska grypa.
I don't shake hands, swine flu, you know.
Ospa, żółta febra, grypa i masz dżumę.
Smallpox, yellow fever, influenza, you had the bubonic plague.
Wszyscy pamiętamy, że w roku 2009 grypa H1N1 była wielkim wydarzeniem.
Mr President, we all remember that H1N1 influenza was big news in 2009.
Dzięki mieszance którą piję, nie przeziębiam się nawet w okresie gdy panuje grypa.
And this cocktail I'm on, I don't even get a cold during flu season.
Ludzki wirus, grypa, rozprzestrzenił się po świecie.
A human virus, flu, spread around the world.
Wirus okazał się być o wiele mniej groźny niż zwykła grypa.
The virus proved to be much less dangerous than ordinary flu.
Walcząc z szefem, z grypa żołądkową, na drodze.
A fight with the boss, the stomach flu, traffic...
Ja również podzielam nadzieję i życzenia niektórych posłów, że obecna grypa okaże się mniej poważna, niż uważano na początku.
I, too, share the hope and wish expressed by certain Members that the current influenza will turn out to be less serious than it was initially believed to be.
Nie. To było jak 24godzinna grypa.
That was like a 24-hour flu.
Przeziębienie, grypa, coś ohydnego.
Cold, flu, something disgusting.
Śmieszne jest, że... świńska grypa ma złą sławę.
The funny thing is... swine flu is getting a bad press.
Takie objawy mogą być również spowodowane przez infekcje inne niż grypa.
These symptoms may also be caused by infections other than influenza.
Dodatkowym zagrożeniem dla zdrowia wszystkich obywateli Europy stają się choroby zakaźne, takie jak HIV/AIDS, grypa, gruźlica i malaria.
In addition, communicable diseases, such as HIV/AIDS, influenza, tuberculosis and malaria are also becoming a threat to the health of all people in Europe.
Lekarz mówi, że to grypa żołądkowa i mogę jeść, co chcę.
So the doctor says it's a stomach flu. I'm fine. I can eat anything I want.
To musiała być słabsza grypa, niż myślałem.
Must've been a weaker flu than I thought.
Myśleliśmy, że to zwykła grypa.
We thought it was the common flu.
Teraz czuję, że to grypa żołądkowa.
Right now it feels like a stomach flu.
Moja babcia mawiała, że po wypiciu... tej mikstury grypa znika.
My grandma said that after drinking... this soup your flu will be gone.
To jest jakaś prawdziwa i zła grypa czy coś.
It's some kind of real bad flu or something.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 586. Pasujących: 372. Czas odpowiedzi: 77 ms.

grypą 230

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo