Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "grzeczna i uśmiechnięta" na angielski

Pozostałe wyniki

Jesteś milutka i uśmiechnięta, zachowujesz się jak grzeczna dziewuszka, i nagle robisz coś takiego?
You're all smiley and nice and act like such a good girl, - and then you do this?
Bądź grzeczna i nie sprawiaj mi problemów.
Now, be good and don't cause me any problems.
Bądź grzeczna i postój tu przez chwilkę.
Be a good girl and stay right there just a second.
Grzeczna i miła Kiki gdzieś sobie poszła.
Seems like that other me, the cheerful and honest one... went away somewhere.
A teraz bądź grzeczna i się zdrzemnij.
Now be a good girl, lie down, and take a nap.
Bądź grzeczna i pamiętaj, co ci mówiłam.
Now, be good, Ellie Grace, and remember what I told you. OK.
Na początku, gdy przyjechała, zawsze była zadowolona i uśmiechnięta.
In the beginning, when she first came here, she was always happy and smiling.
Spraw, żeby była szczęśliwa i uśmiechnięta.
Introduce her to happiness & joy.
Popatrz, ona jest odprężona i uśmiechnięta.
Look, she's relaxed and smiling.
Nie tylko zróżnicowane menu, ale także uprzejma i uśmiechnięta obsługa i jakość kuchni nie jest tobą.
Not only varied menu, but also attentive and smiling service and quality cuisine there is you.
Wiesz, stara Kepner była... była z warkoczami i króliczkami i uśmiechnięta.
You know, old Kepner was... there was pigtails and bunny rabbits and smiling.
Tak było, gdy byłaś młoda i uśmiechnięta. Snułaś wielkie plany.
As it was before, when you too were young and smiled and had such dreams.
Od 1999 roku pracuje na Oddziale Okulistyki Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku-Zaspie. Zawsze opanowana i uśmiechnięta, zaraża pacjentów spokojem.
She has worked in the Ophthalmologic Branch of St. Wojciech's Specialist Hospital in Gdansk-Zaspa since 1999. Always smiling and calm, she can easily transfer her tranquility to a patient.
Ukraina jest biedna, ale bardzo kolorowa i uśmiechnięta
Ukraine is very poor, but very colourful and smiling
Przyśniła mu się Wróżka, śliczna i uśmiechnięta.
Then he went to bed and fell asleep.
Używaj tego przez jedną noc, i poczujesz się zrelaksowana, naładowana I uśmiechnięta od ucha do ucha.
Use this for one night, and you will feel relaxed, energized, with a huge smile on your face.
W pewnym momencie na jakiś czas znikła, ale gdy dzieci zaczęły się modlić, pojawiła się znowu, piękna, pogodna, wesoła i uśmiechnięta.
All at once Our Lady disappeared. But when the children began to pray, she reappeared.
A także, nie wiem czy macie ten przycisk w waszej maszynie do pisania... ale jak piszę "Jackie", to lubię robić z kropki na i uśmiechniętą buźkę.
Also, now, I don't know if you have this key in your typewriter... but when I write "Jackie," I like to dot my "I" with a smiley face.
w nawiasie, z wykrzyknikiem i uśmiechniętą emotką.
In all caps, with a exclamation mark and a smiley-faced emoticon.
Bądź grzeczna i kładź się, a ja porozmawiam z Neelixem.
Now be a good girl and get ready for bed while I talk to Neelix.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 117. Pasujących: 0. Czas odpowiedzi: 142 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo