Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "grzeczny" na angielski

Wyszukaj grzeczny w: Definicja Synonimy
good
polite
nice
naughty
courteous
well-behaved
pleasant manner
behave yourself
behave myself
civil
gentle

Sugestie

Właśnie mówiłyśmy o tym jaki jesteś grzeczny.
We were just talking about how good you are.
Zazwyczaj jestem grzeczny, ale czasem folguję sobie.
Usually I'm good, but sometimes I indulge.
Chciałem tylko być grzeczny, ale dobra.
I was just being polite, but all right.
Nie musiałbym być taki grzeczny i uprzejmy.
I wouldn't have to be so polite and accommodating.
Prawdziwy dżentelmen, i bardzo grzeczny towarzysz.
He's a proper gentleman, and such polite company.
Musiałem być grzeczny, byłem u niej.
Well, I had to be polite, I was at her house.
Dobra, grzeczny chłopak, Billy.
Okay, good boy, Billy.
Obiecaj, że będziesz dzisiaj miły i grzeczny.
Promise you'll be nice and polite today.
Co? Chce być poprostu grzeczny-stary.
What? I'm just being polite, man.
Jaai, nie musisz być dla mnie taki grzeczny.
Jaai, you don't have to be polite with me.
Jest inteligentny, grzeczny, dobrze wychowany.
He's intelligent, polite, well groomed.
Jest miły, grzeczny i zabawny.
He's nice and polite and funny.
Jakiś leniwy lub grzeczny robot wstrzymuje się.
Some lazy or polite robot is holding it in. [GRUNTING]
Cóż, musiałem na początku być grzeczny.
Well, at the beginning I was polite.
Jesteś zawsze taki grzeczny i dobrze ułożony.
You're always so polite and so proper.
Jeśli faktycznie widzisz we mnie swoją matkę, powinieneś zrobić to co zrobiłby grzeczny syn.
If you really see me as your mother, then you need to do what any good son would do in this situation.
Od tego momentu, zrobił się przyjacielski i grzeczny.
From that point on, he was friendly and polite.
Przewodniczący klasy, Król Balu, Piątkowy uczeń i do tego grzeczny.
Class president, Homecoming King, straight-A student, and he's polite.
Byl spokojny, grzeczny, pelen szacunku.
He was quiet, polite and respectful.
Matka próbuje ci powiedzieć, że nie uważamy, abyś tak długo był grzeczny.
What your mother is trying to say is we don't think you can be good that long.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 472. Pasujących: 472. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo